Rozvod a určení péče o děti

21. listopadu 2022|Informace

Jak probíhá určení péče o děti při rozvodu? Kdy a na koho je potřeba se obrátit?

Rozvod a určení péče o děti

Rozvod určitě není radostným a snadným obdobím. Na rozvádějící se manžele je vyvíjen velký tlak. Pokud jsou navíc ve hře i děti, je to ještě mnohem těžší.

Připravujete se na rozvod i vy? Abychom vám celý proces alespoň trochu usnadnili, připravili jsme pro vás přehled úkonů, které je nutné podniknout v souvislosti s určením péče a výše výživného. 

Návrh na určení péče 

Aby mohlo být manželství úspěšně rozvedeno, je nutné ještě před zahájením rozvodového řízení vyřešit péči o děti na období po rozvodu.

Jediný možný způsob, který je u sezdaných partnerů akceptován, je soudní rozhodnutí. Příslušný soud rozhoduje na základě návrhu, který vždy podává jeden z rodičů. Návrh je nutné doručit soudu, v jehož okrese má dítě či děti, kterých se návrh týká, své bydliště. 

Návrh může rodič sepsat zcela samostatně, vždy je však nutné dodržet všechny náležitosti. Vzor návrhu na určení péče je volně k dispozici na internetu. Pokud byste však chtěli mít jistotu, že je vše uvedeno správně, je vhodné obrátit se na advokáta nebo pracovníka odboru sociálně-právní ochrany dětí. 

Výhodou takové návštěvy je i seznámení se s průběhem soudního řízení, což vás určitě zbaví strachu z neznámého. Advokát vás upozorní také na to, jak se u soudu chovat, kam si sednout (žalobce, který podával návrh, sedí po pravé straně soudce) i jak u soudu hovořit (vždy počkat na vyzvání, poté vstát a začít mluvit).  

V rámci soudního řízení je následně určena nejen forma péče o dítě, ale také výše výživného. 

U soudu myslete především na děti

Nic není víc stresující než nekonečné tahanice, kterým děti musí přihlížet. Ať už je vaše představa o porozvodovém uspořádání jakákoliv, v popředí by vždy mělo stát blaho vašich dětí.

Zní to možná jako otřepaná fráze, ale právě vztah mezi rodiči je jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují celý budoucí život dítěte. 

Proto je vždy nejlepší, když jsou rodiče schopni dohody. Jednoduše se s partnerem či partnerkou domluvíte, jak budete pečovat o děti, kdy se s nimi bude stýkat druhý rodič a jakou částkou bude přispívat na jejich zaopatření.

I soudy tuto variantu vítají a často nedělají žádné problémy. Pokud shledají, že smluvená forma dohody je pro dítě tím nejlepším, bez dalších námitek ji schválí. 

Mnohem složitější je situace v případě, kdy se rodiče domluvit nemohou – a to nejen pro děti, ale i pro celý proces určení péče a výživného.

V takovém případě musí soudce sám rozhodnout. Rodiče by tak měli dodat co možná nejvíce důkazů, mezi které patří například potvrzení o příjmech.

Určitě je vhodné co nejlépe doložit veškeré náklady hrazené za děti. Nezapomínejte na jídlo, ošacení, školní pomůcky, zájmové kroužky, školní i mimoškolní pobyty nebo na úhradu speciálních potřeb (např. bezlepkové potraviny, léčiva…).

Více informací o určení výživného najdete mimo jiné na stránkách České advokátní komory. 

Nelíbí se vám stanovená výše výživného? Odvolejte se

Byla určena příliš nízká, nebo naopak vysoká výše výživného? Proti rozsudku se můžete do 15 dnů od jeho vydání písemně odvolat.

Dokument by měl obsahovat nejen zdůvodnění odvolání, ale také návrh nového řešení. Vzor odvolání proti rozsudku o výživném je opět volně dostupný. 

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články