Asistované vymáhání výživného jako sociální služba

(reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006250)

Projekt realizuje službu asistovaného vymáhání výživného, určenou pro rodiče samoživitele, jejichž partner/ka zanedbává vyživovací povinnost, a v důsledku toho se ekonomická situace samoživitelů zhoršuje natolik, že se dostávají na hranici chudoby. Cílem služby je doprovázení v procesu nárokování, tj. od podpory k odhodlání se výživné nárokovat až po doprovod všemi fázemi a formami nárokování, vč. psychologického, právního a finančního poradenství. Služba je žadatelem pilotně zkoušena od února 2016.

Evropský sociální fond

Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond – OPZ – poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí) a je realizován v rozmezí 24 měsíců, konkrétně od 1 .9 . 2017 do 31. 8. 2019.

Cílem našeho projektu je pomoci žadatelům domoci se svého práva v otázce řešení dlužného výživného, a to za účasti finanční, psychologické a právní pomoci v rámci občanskoprávních vztahů. A nejen to, v rámci projektu se chceme soustředit na to, aby cílová skupina projektu, kterou jsou rodiče samoživitelé, byla zároveň informována a vzdělávána k tomu, aby se na základě účasti v projektu byla schopná “o sebe dále starat”, tj. aby na základě asistence a doprovodu byla schopná se v celém procesu vymáhání výživného zorientovat a úspěšně jím projít, případně se nedostat znovu do stejného problému.

V tom jsou připraveni cílové skupině pomáhat odborní pracovníci prvního a druhého kontaktu, na které se zájemci o tuto službu mohou vždy s důvěrou obrátit a kteří zástupce cílové skupiny provádějí celým procesem od prvního kontaktu až po ukončení celého procesu vymáhání výživného. Společným cílem pracovníků projektu a cílové skupiny je pak realizovat vymáhání výživného zcela bez vlastních vložených prostředků cílové skupiny a zkrácení doby vymáhání výživného na minimum.

Vzhledem k závazným podmínkám poskytnutého grantu je tato služba určena pro zájemce (cílovou skupinu) ze všech krajů České republiky, vyjma zájemců z hl. m. Prahy.

Výsledek projektu - evaluační zpráva