Poradna

Máte otázky? My vám rádi poradíme. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá ohledně výživného.

Často kladené otázky

Víme, že vaše situace může být opravdu složitá. I takové se ale často dají vyřešit.

Kategorie 1:
Chci zahájit vymáhání výživného

Jsou vaše služby zdarma?

Ano, zcela zdarma. Asociace neúplných rodin je nezisková organizace, která svůj provoz financuje z darů od fyzických a právnických osob. Náklady na advokáta i exekutora platí v případě úspěšného vymáhání dlužník a pokud by bylo vymáhání neúspěšné, jdou vzniklé náklady za námi. Vy tak vždy dostanete 100 % dlužné částky. Máte zájem o zahájení výživného? Vyplňte registrační formulář a můžeme se do toho pustit.

Kdo služby zaplatí v případě neúspěšného vymáhání výživného?

Pokud by bylo vymáhání neúspěšné, jdou veškeré náklady za námi. Vás vymáhání nebude stát nikdy ani korunu, ať už bude úspěšné či nikoliv. Máte zájem o zahájení výživného? Vyplňte registrační formulář a můžeme se do toho pustit.

Proč se mi vyplatí obrátit se na vás a ne přímo na soud?

Při podání návrhu na exekuci je důležité mít právní zastoupení. Advokáti si účtuji odměnu dle úkonů, na kterou mnohdy rodiče ve složité finanční situaci nemají prostředky. Dále řešení dané věci s advokátem a exekutorem stojí spoustu času a úsilí. My se o vše postaráme za vás – vy tedy budete moci ušetřený čas věnovat svým dětem, zájmům či práci. Výhodou naší asistence s vymáháním výživného je i to, že máme přísně nastavená pravidla s exekutory, kdy již z prvních vymožených peněz jde část samotnému rodiči. Ze zákona je stanoveno, že nejprve jsou umořovány náklady a až poté dostává finance rodič. Standardně je poté v případě neúspěšné exekuce požadována úhrada nákladů s ní spojených. Při spolupráci s námi jdou veškeré náklady na vedení neúspěšného exekučního řízení za námi. S námi zkrátka za vedení exekučního řízení nezaplatíte ani korunu – bez ohledu na jeho průběh a výsledek. Pro více informací se na nás neváhejte obrátit zde – vymáhání výživného.

Jaká je minimální dlužná částka pro zahájení výživného?

Zákon stanovuje, že výživné lze vymáhat již od vzniku dluhu, tedy okamžikem, kdy výživné není uhrazeno. Žádná minimální částka není určena. Na základě dosavadních zkušeností však doporučujeme vymáhat dlužné výživné nejméně za dva měsíce. Určitě se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Stačí jen vyplnit registrační formulář a odborní konzultanti Vám poradí možnosti řešení.

Má smysl vymáhat, když je dlužník nezaměstnaný a nemá žádný majetek?

Jestliže je proti dlužníkovi vedeno více exekucí, má exekuce na výživné před ostatními exekucemi vždy přednost. Jedná se totiž o tzv. přednostní pohledávku. Větší počet exekucí tedy v žádném případě neznamená, že se svého dluhu nedomůžete. Vy budete uspokojeni vždy jako první. Pokud jste přesvědčeni, že dlužník nemá žádný majetek, tak vězte, že vy byste byl(a) poslední, kdo by se o nějaké změně k lepšímu dozvěděl. Každý člověk musí někde spát, někde jíst, šatit se apod. – nemít žádný majetek je v dnešní době téměř nemožné. To samé se pak týká bydliště na úřadě. Dlužník se někde pravidelně zdržovat musí, a pokud se o tom exekutor dozví, může postihnout jeho majetek i tam (např. bydlí-li u rodičů, kamaráda, přítelkyně, nové manželky apod). Každá vaše informace o dlužníkovi, jeho majetku, práci nebo bydlišti je poté velmi přínosná. Exekutor navíc může dlužníkovi zabavit řidičský průkaz, což je pro většinu dlužníků dostatečná motivace začít dluh alespoň splácet. Chcete se o této problematice dozvědět více? Přečtěte si, jak se bránit, když před vámi partner skrývá peníze a majetek.

Má smysl vymáhat, když je dlužník ve výkonu trestu?

To, že je dlužník ve vazbě či výkonu trestu, nemá na vymáhání dluhu vliv. Exekutor totiž nepostihuje dlužníka, nýbrž jeho majetek. I ve vězení navíc může povinný pracovat.

Jak mám postupovat, když je dlužník v insolvenci?

Pokud se domníváte, že je váš bývalý partner v insolvenci, není nic jednoduššího než tuto skutečnost prověřit vyhledáním jeho jména a příjmení v insolvenčním rejstříku. Pokud v insolvenci skutečně je, můžete se se svou pohledávkou obrátit na jeho insolvenčního správce. Vymáhání výživného v exekučním řízení může být opětovně zahájeno až po ukončení insolvenčního řízení.

Má smysl vymáhat výživné, když je dlužník cizinec/žije v cizině?

V první řadě je důležité si uvědomit, že exekutor nepostihuje dlužníka, nýbrž jeho majetek, tudíž nehraje roli, jaké je dlužník národnosti, nebo kde se momentálně zdržuje. Máte-li rozsudek na výživném vydaný českým soudem, můžete vymáhání výživného započít. Důležité je, aby měl dlužník majetek v ČR. Často se stává, že matky či otcové nemají o majetku svého bývalého partnera vůbec žádné ponětí – není tedy nic jednoduššího než to alespoň vyzkoušet. Ani v případě neúspěšného vymáhání výživného nezaplatíte žádné poplatky.

Pokud je zjištěno, že dlužník nežije v ČR a nemá v ČR ani žádný majetek, exekutor dluh v zahraničí vymáhat nemůže (a to ani na Slovensku). V takovém případě máte možnost se bezplatně obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který se na základě vaší výzvy pokusí s příslušnými úřady dané země domluvit.

Jak dlouho trvá vymáhání výživného? Kdy obdržím první peníze?

Každý případ je individuální a závisí to na mnoha faktorech. Někteří dlužníci zaplatí dluh ihned, jiní později a přibližně 1/5 pohledávek se exekutorovi bohužel vůbec nepodaří vymoci. Průměrná délka plného zaplacení dluhu jsou cca 2 roky (splátkový kalendář). Faktické započetí exekuce podléhá zákonným lhůtám, tudíž první peníze může rodič obdržet zhruba po 2–3 měsících od zahájení exekučního řízení, tedy po 3–4 měsících od podepsání smlouvy a plné moci advokátovi.

Lze vymáhat výživné i pro dítě starší 18 let?

To, že je dítě plnoleté neznamená, že vyživovací povinnost končí. Pokud není plnoleté dítě samostatně výdělečně činné, ale studuje např. vysokou školu, vyživovací povinnost samozřejmě trvá. A není neobvyklé, že v takovém případě soud výživné naopak zvýší. Pravdou není ani obecně přijímaný mýtus maximální horní hranice 26 let, jelikož soud tyto věci posuzuje vždy individuálně. V 18 letech se v případě vymáhání výživného mění jen jedna věc – výživné musí dále vymáhat samo dítě. Potřebujete s něčím ohledně vymáhání výživného pomoci? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

S jakými advokátními kancelářemi a exekutory spolupracujete?

Asociace neúplných rodin zajišťuje právní zastoupení rodičů s několika advokátními kancelářemi a exekutorskými úřady.

Mám podané trestní oznámení. Mohu zároveň zahájit vymáhání?

Trestní oznámení a následné stíhání se týká práva veřejného, kdežto vymáhání dlužného výživného je věc soukromoprávní, která na trestní řízení nemá absolutně žádný vliv. To, že bude dlužník odsouzen, bohužel dluh na výživném většinou nevyřeší, spíše naopak. Spolu s podáním trestního oznámení tedy může být zahájeno i vymáhání výživného.

Jak mi můžete zaručit ochranu osobních údajů?

Osobní údaje neposkytujeme nikomu jinému než advokátovi. Ten je následně oprávněn předat je příslušnému exekutorovi. Oba mají zákonnou povinnost mlčenlivosti vůči svým klientům. Únik informací je tedy v tomto případě vyloučen.

Lze vymáhat výživné i zpětně?

Máte-li rozsudek na výživné, výživné lze vymáhat zpětně zpravidla až 10 let. Pokud výživné teprve chcete žalovat (rozsudek nemáte), lze kromě běžného výživného požadovat výživné za 3 roky zpětně (u výživného za delší období hrozí námitka jeho promlčení).

Celý případ mám u jiného exekutora, vymáhání je však neúspěšné. Mohu se obrátit na vás?

V případě, že dluh na výživném vymáháte pouze u soudu, můžeme vám pomoci s exekučním vymáháním. Pokud již dluh na výživném řešíte exekuční cestou, nelze zahájit vymáhání znovu. Dle zákona není možné tentýž dluh řešit u více exekutorských úřadů. Všichni exekutoři zároveň mají ze zákona stejné možnosti, jak dluh vymoci. V případě, kdy si opravdu přejete změnit úřad, musíte podat žádost na zastavení exekuce. Zde však hrozí naúčtování nákladů, které poté budete muset příslušnému úřadu uhradit. Následně je možné zahájit novou exekuci – například přes nás formou asistovaného vymáhání.

Kategorie 2:
Vymáhání výživného probíhá

Jakým způsobem mohu získat informace o průběhu exekučního řízení?

Veškeré nám dostupné informace o probíhajícím exekučním řízení vám rádi sdělíme na e-mailu info@vasevyzivne.cz, na našich webových stránkách, kde naleznete okénko pro chat, nebo na bezplatné telefonní lince 800 400 441, kde jsme vám k dispozici každý všední den od 8 do 18 hodin.

Dozvěděl/a jsem se nové informace o povinném (nové zaměstnání…). Mám je někomu sdělit?

Každá nová informace je pro exekutora přínosná. Určitě tedy neváhejte a o nové zjištění se s námi podělte – my následně zajistíme předání informace příslušnému exekutorskému úřadu.

Mohu během exekučního řízení podat trestní oznámení?

Trestní oznámení a následné stíhání se týká práva veřejného, kdežto vymáhání dlužného výživného je věc soukromoprávní, která na trestní řízení nemá absolutně žádný vliv. Po zahájení asistovaného vymáhání alimentů tedy může být podáno i trestní oznámení.

Dlužník vyhlásil insolvenci. Jak mám nyní postupovat?

V takovém případě je nutné kontaktovat insolvenčního správce a informovat se o dalším postupu u něj. Jméno a kontakt na správce naleznete v insolvenčním rejstříku. Vymáhání výživného v exekučním řízení může být opětovně zahájeno až po ukončení insolvenčního řízení.

Exekuční řízení bylo zahájeno. Kdy obdržím první peníze?

Faktické započetí exekuce podléhá zákonným lhůtám, tudíž první peníze může rodič vidět zhruba po 2–3 měsících od zahájení exekučního řízení, tedy 3–4 měsících od podepsání smlouvy a plné moci advokátovi. Záleží však především na tom, za jak dlouhou dobu se exekutorovi podaří najít finanční zdroj, ze kterého je možné pohledávku uspokojit.

Už nějakou dobu jsem nedostal/a žádné informace. Věnuje se někdo mému případu?

Pokud již bylo zahájeno exekuční řízení, vašemu případu se intenzivně věnuje exekutor. Ten v pravidelných intervalech provádí lustraci majetku i příjmů a hledá finanční zdroj vhodný k uspokojení pohledávky. Jakmile jej najde, začne vám pravidelně zasílat vymožené peníze (pokud povinný nepodá první návrh na zastavení exekuce). Informace o probíhajícím exekučním řízení automaticky nezasíláme. Rádi vám je však kdykoli sdělíme na e-mailu info@vasevyzivne.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 400 441, kde jsme vám k dispozici každý všední den od 8 do 18 hodin.

Potřebuji vrátit zaslané podklady. Je to možné?

Veškeré podklady předáváme příslušným orgánům, které je dále uchovávají. Z tohoto důvodu není vracení podkladů možné. Vždy je lepší zasílat pouze úředně ověřené kopie, nikoliv originály důležitých dokumentů. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zaplatím něco za ukončení spolupráce?

Pokud je exekuční řízení na vaši žádost ukončeno předčasně, je nutné uhradit vzniklé náklady na vedení exekučního řízení stanovené právními předpisy. Nejedná se o žádné pokuty ani poplatky. Abyste se placení těchto nákladů vyhnuli, je vhodné nechat exekuční řízení proběhnout celé až do jeho úplného konce (dokud není vymožena celá částka, případně exekutor neoznačí případ jako neřešitelný). Při spolupráci s námi jdou veškeré náklady na vedení neúspěšného exekučního řízení za námi (pokud v zahájeném exekučním řízení s námi doporučeným advokátem řádně pokračujete až do jeho konce).

Proč od samého začátku nechodí veškeré stržené peníze?

Existuje zákony stanovená odměna exekutora a výše nákladů na vedení exekučního řízení (zpravidla se jedná o určité procento z celkové dlužné částky) a odměna a náklady advokáta. Náklady jsou vždy vymáhány nad rámec dlužné částky. Zákon však rovněž stanovuje, že exekutor je oprávněn z vymožených peněz nejprve uspokojit tyto náklady a až poté samotnou dlužnou částku. Nám se tento přístup nelíbí – proto jsme požadovali, aby exekutoři s nimiž spolupracujeme, zasílali už od počátku exekuce alespoň část vymožených peněz i našim klientům. To se nám také podařilo. Tyto podmínky jsou tedy zcela unikátní a v běžném exekučním řízení jich sami dosáhnout nemůžete. I tak si samozřejmě uvědomujeme, že se nejedná o ideální situaci. Z tohoto důvodu se také usilovně snažíme přispět ke změně zákonů, které by nám poté dovolily podmínky upravit k lepšímu. I v současné době však platí, že v případě úspěšného vymáhání získáte celou dlužnou částku výživného. Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Kategorie 3:
Vymáhání výživného bylo ukončeno

Potřebovala bych opětovně pomoci. Je to možné?

Určitě to možné je. V případě zájmu o opětovné zahájení asistovaného výživného stačí zavolat na bezplatnou linku 800 400 441 nebo napsat na info@vasevyzivne.cz a my se pustíme do práce.

Chtěla bych zažádat o zvýšení výživného. Pomůžete mi s tím?

V současné době nemáme u spolupracujících advokátů kapacity pro pomoc s valorizací výživného. V případě potřeby je však možné navštívit místně příslušný soud a návrh na zvýšení podat i bez zastoupení advokáta.

Kontaktujte nás

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?
Pošlete nám dotaz a my vám odpovíme.

Naši odborníci vám dokáží poradit v oblasti výživného a témat okolo.
Zeptejte se nás a my vám rádi odepíšeme a pomůžeme.

Využijte služeb psychologa

Využijte služeb psychologa

Mgr. Johana Kroupová


psycholog

Víme, že vaše situace je velmi náročná. Proto vám nabízíme možnost využít bezplatných konzultací po telefonu se
zkušenou psycholožkou paní Kroupovou. Vyslechne si vás a poradí, jak složité období v pořádku zvládnout a jak o něm
mluvit s dětmi.

Chci konzultaci
Za konzultace nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit
Získáte odborné rady a podporu

Blog

Čtěte o soutežích, novinkách, akcích, kterých se účastní VašeVýživné.cz. Máme pro vás také tipy, jak si
zpříjemnit čas s dětmi.

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články

Zapojte se do komunity

Uzavřená skupina na facebooku

Skupinu jsme otevřeli pro rodiče zapojené do našeho programu. Je to bezpečné místo, kde se dočkáte pochopení a praktických rad od lidí v podobné situaci. To je podle naší zkušenosti stejně důležité jako pomoc odborníků.

Skupina je jen pro naše klienty a na naše pozvání.