Náhradní (zálohované) výživné

Co je to náhradní (zálohované) výživné

Náhradní (zálohované) výživné je forma finanční pomoci od státu, která má kompenzovat dlužné výživné od povinného rodiče. Samoživitelé tak budou moci od úřadu práce pobírat až 3000,- Kč měsíčně po dobu 2 let. Podle posledních informací bude náhradní (zálohované) výživné vypláceno od roku 2021.

Podmínky pro získání náhradního (zálohovaného) výživného

1 Příjem rodiče není vyšší než průměrná mzda

Příjem rodiče není vyšší než průměrná mzda

2

Rodič má k dispozici vykonatelný rozsudek o výživném

3 Bylo zahájeno exekuční vymáhání výživného

Bylo zahájeno exekuční vymáhání výživného

Jak to bude vypadat v praxi?

Ukážeme si to na modelovém příkladu. Poslouží nám k tomu maminky Katka a Tereza.

Maminka Katka

Náhradní (zálohované) výživné je schváleno a zákon vstupuje v platnost 1. 1. 2021. Maminka Katka už má zahájené exekuční vymáhání výživného a několikrát podala i trestní oznámení pro neplacení výživného. V pondělí 4. ledna, které je prvním pracovním dnem roku, tak navštíví pobočku Úřadu práce ČR a podá žádost o náhradní (zálohované) výživné. Do 30 dnů proběhne vyřízení žádosti, a protože Katka splnila všechny podmínky, hned od února začíná pobírat náhradní (zálohované) výživné.

Maminka Katka

Maminka Tereza

Maminka Tereza, která si raději chtěla počkat, jak to s náhradním (zálohovaným) výživným skutečně bude, nemá zahájené exekuční vymáhání ani podané trestní oznámení. V pondělí 4. ledna 2021 se tak obrací na asistenční program, aby ji zde pomohli s příslušnými úkony. Tereza během dvou dnů dodá veškeré potřebné podklady, jakými je například plná moc a pravomocný rozsudek o výživném. Asistenční program předává věc právnímu zástupci a následně i exekutorovi. Ten však z důvodu zákonných lhůt získává pověření k zahájení exekuce až 28. ledna. Exekutor začíná provádět lustrace majetku, o jejichž výsledku musí informovat povinného rodiče. Lustrace trvají přibližně další měsíc, doručování dopisu povinnému přibližně týden. Je tedy 4. března a maminku Terezu čeká další 30denní lhůta, během níž není možné uvědomit ostatní účastníky řízení o exekučním příkazu. Vyrozumění o exekučním příkazu tak přichází až 10. dubna. V mezičase Tereza podala trestní oznámení, a proto nyní může podat žádost o náhradní (zálohované) výživné. Do 30 dnů proběhne schválení a od května je Tereze přiznán nárok na náhradní (zálohované) výživné.

Maminka Tereza

Potřebujete poradit nebo chcete získat výživné?

Vyplnit formulář

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.