Návrh na určení péče o dítě a výživného – vzor 2024

13. května 2022|Vymáhání výživného

Řešíte otázku péče o dítě a určení výživného? Poradíme vám, jak sepsat návrh a kterému soudu jej doručit.

Návrh na určení péče o dítě a výživného – vzor 2024
Chci získat dlužné výživné

Když se rozcházejí rodiče, kteří společně vychovávají nezaopatřené dítě, je nutné určit, jakým způsobem bude probíhat následná péče o dítě. Pokud rodiče nebyli manželé a nedochází tedy k rozvodu, postačí i ústní či písemná domluva. Jistější variantou (a v případě rozvodu také jedinou možnou) je však soudní určení péče o dítě a výživného.

Soud při svém rozhodování zkoumá nejen věk dítěte a majetkové poměry rodičů, ale také například to, jakým způsobem se oba rodiče podíleli na dosavadním chodu domácnosti a péči o společné dítě.

Soud také zohledňuje pravidlo, že životní úroveň nezaopatřeného dítěte by měla být alespoň přibližně srovnatelná s životní úrovní rodičů.

Podání návrhu na svěření do péče a určení výživného

Výživné je nejčastěji stanoveno v rámci určení péče o dítě.  Určením péče se zabývá okresní soud na základě obdrženého návrhu, který dodá jeden z rodičů. Okresní soud je nutné vybírat dle místa trvalého bydliště nezaopatřeného dítěte.

Podání návrhu není zpoplatněno, je však nutné dodržet stanovené náležitosti.

Každý návrh by měl obsahovat informace o rodičích i dítěti (jména, data narození, bydliště). Dále by neměly chybět údaje o majetkových poměrech a zaměstnavatelích rodičů a o výdajích spojených se zajištěním péče o dítě (kroužky, léky atd.).

Velmi důležitým bodem je také návrh řešení – tedy zda žádáte o svěření dítěte do své výhradní péče, či preferujete jiný typ péče o dítě a také o jak vysoké výživné usilujete.

Vzor návrhu na svěření do péče a určení výživného

Název soudu

Adresa soudu 

 

Ve věci péče o nezletilou …nar. …, trvale bytem …

Matka: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Otec: jméno a příjmení, datum narození, bydliště

Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče matky/otce

 

Dvě kopie

Přílohy dle textu

I.

 

Matka a otec nezletilého dítěte spolu nikdy neuzavřeli manželství, žili spolu pouze jako partneři. Dne … se jim narodila dcera … Otec/matka se od rodiny odstěhoval(a) v červnu 2018, domácnost nyní obývá matka/otec s dcerou. Otec/matka se od této doby na výchově dcery nepodílí a nepřispívá ani na její výživu. O výživném na nezletilé dítě nebylo soudem dosud rozhodováno.

Důkaz:

rodný list nezletilého dítěte

 II.

Od 16. 6. 2018 se matka/otec samostatně stará o výchovu i výživu jejich dcery. Otec/matka je zaměstnán(a) jako … a jeho/její hrubá měsíční mzda činí …. Otec/matka byl(a) v době společného soužití zaměstnán(a) jako … a jeho/její hrubá měsíční mzda činila …. Otec/matka nezná podrobnosti o současném zaměstnání ani výši mzdy.

Nezletilá navštěvuje kurzy kreslení a hry na kytaru. Trpí alergiemi a pobírá léky, které hradí otec/matka. Ten/ta zároveň hradí oblečení, školní pomůcky, výlety a samozřejmě také veškeré potraviny i náklady za bydlení. Měsíční výdaje spojené se zabezpečením nezletilého dítěte činí 11 000 Kč.

Důkaz:

výslech rodičů

potvrzení o úhradě léků

porvrzení o úhradě zájmových kroužků

přehled příjmů otce/matky

požadavek na přehled příjmů otce/matky

III.

Otec/matka momentálně nereaguje na otcovy/matčiny výzvy ohledně úpravy poměrů a výživného vůči nezletilé dceři.

Na základě výše uvedených informací otec/matka navrhuje, aby soud … vydal tento rozsudek:

 

  1. Nezletilé dítě, … (jméno, datum narození, bydliště) se svěřuje do výhradní péče otce/matky, … (jméno, datum narození, bydliště).
  2. Otec/matka nezletilého dítěte, … (jméno, datum narození, bydliště), je povinen/povinna přispívat na výživu dítěte částkou 5 500 Kč měsíčně, splatnou k rukám otce/matky vždy do 15. dne v měsíci předem.

 

V … dne …

………………………….

 

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

6. prosince 2023|

Klientská zóna MPSV Vám ušetří cestu na úřad práce

Digitalizace je klíčovým prvkem snahy MPSV o zjednodušení administrativy a zlepšení služeb pro klienty.

28. listopadu 2023|Informace

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

22. listopadu 2023|

Na jaké výživné má dítě nárok?

Zjistěte, co při rozhodování o výši výživného hraje svou roli.

Všechny články