Boj proti neplacení výživného

Ačkoliv Asociace neúplných rodin poskytuje své služby při asistovaném vymáhání výživného vč. služeb advokáta a exekutora zcela zdarma, samotný chod asociace, jejích právníků, poradců, psychologů, admin. a tech. pracovníků zdarma samozřejmě není a asociace je tak odkázána na finanční podporu třetích stran.

Pokud se tedy domníváte, že činnost Asociace neúplných rodin má svůj smysl, budeme velice rádi, když naši činnost finančně podpoříte. Dar je vítán v jakékoliv výši. Po poskytnutí daru obdržíte potvrzení, na jehož základě si budete následně moci snížit svůj daňový základ.

Na co budou Vaše dary použity?

  • Provozní výdaje projekt VašeVýživné.cz
    Vedle nájemného a služeb se jedná o mzdy právníků, poradců, psychologů a admin. pracovníků asociace.
  • Pravidelné pořádání průzkumů a anket v cílové skupině samoživitelů, pořádaní školení a kurzů vč. zábavně-edukativních aktivit pro děti.
  • Technická a IT podpora projektu VašeVýživné.cz, který nabízí pomoc při vymáhání výživného zcela zdarma.
Daruj