Podpořte nás

Darovat příspěvek

Boj proti neplacení výživného

Ačkoliv Asociace neúplných rodin poskytuje své služby při asistovaném vymáhání výživného vč. služeb advokáta a exekutora zcela zdarma, samotný chod asociace, jejích právníků, poradců, psychologů, admin. a tech. pracovníků zdarma samozřejmě není a asociace je tak odkázána na finanční podporu třetích stran.

Pokud se tedy domníváte, že činnost Asociace neúplných rodin má svůj smysl, budeme velice rádi, když naši činnost finančně podpoříte. Dar je vítán v jakékoliv výši. Po poskytnutí daru obdržíte potvrzení, na jehož základě si budete následně moci snížit svůj daňový základ.

Podpořte nás ve vymáhání výživného a dejte možnost více rodičům dosáhnout spravedlnosti.

Svým finančním darem nám umožníte:

+Bezplatně nabízet rodičům právní a psychologickou pomoc.

+Pořádat tématické konference pro odbornou i laickou veřejnost.

+Pořádat zábavně-edukativní akce pro jejich děti.

+Šířit osvětu o výživném.