Přečtěte si příběhy rodičů a jejich zkušenosti s vymáháním dlužného výživného.
Asociace neúplných rodin už pomohla mnoha bezradným matkám a otcům a ráda pomůže i Vám.

1. Otec na úřadě práce

Matka, narozena 1977, zaměstnána jako účetní
Otec, narozen 1982, nezaměstnaný
Nez. Barbora, narozena 2012

Únor 2014

Matka se obrátila na sociální pracovnici OSOC na Praze 5 a uvedla, že má dvouletou dceru, s otcem dítěte není ve svazku manželském a je v tíživé finanční situaci. Byla jí nabídnuta pomoc advokáta při vymáhání výživného a sepis návrhu na úpravu poměrů k nezletilé dceři, a to za částku 1 500 Kč, přičemž úkonů bylo celkem 5.

Březen 2014 - Výpis z návrhu matky na úpravu poměru k nezletilé dceři

Matka s dcerou žijí v pronajatém bytě, s otcem dítěte se však nestýká, jelikož o něm už delší dobu nemá žádné zprávy.
Ke svým poměrům uvedla, že má jednu vyživovací povinnost. Je zaměstnaná ve společnosti XY s.r.o. s čistým příjmem 18 000 Kč. S dcerou bydlí v pronajatém bytě - garsonce, kde náklady spojené s bydlením činí 13 000 Kč měsíčně. Majetek větší hodnoty nemá.
K poměrům otce uvedla, že je veden na Úřadě práce, ve společné domácnosti nežijí a výši jeho příjmů nezná.

Duben 2014 - Výpis ze záznamu šetření

Na základě podaného návrhu zahájil soud jednání a stanovil dítěti kolizního opatrovníka Město Brno. V místě bydliště matky bylo provedeno šetření. Bytové poměry byly sociální pracovnicí shledány v pořádku.
Soud rozhodl ve prospěch matky a stanovil otci výživné ve výši 1 200 Kč. Otec se neustále vyhýbal platit výživné po dobu 2 let, přičemž probíhaly pouze náhodné a částečné platby.

Listopad 2015

Matka, která byla zoufalá a na pokraji chudoby narazila na internetu na webovou stránku VašeVýživné.cz, kterou provozovala ,,Asociace neúplných rodin, z.s.‘‘ Ta matce nabídla bezplatnou pomoc advokáta, který otce vyzval k dobrovolnému plnění. Advokát následně vyhotovil návrh na exekuci a věc předal exekutorovi k vymáhání. Exekutor obstavil účet dlužníka a okamžitě zabavil téměř 30% dlužné částky. Zbytek je otci už 6 měsíců strháván ze sociálních dávek a do 14 měsíců by měl být dluh zcela splacen.

Zobrazit celý příběh Zobrazit méně

2. Otec samoživitel

Matka, nar. 1990, nezaměstnaná
Otec, nar. 1980, zaměstnán v supermarketu - ochranka
Nezl. Amálie, nar. 2011

Březen 2012

Otec se obrátil na sociální pracovnici OSOC na Praze 10 a uvedl, že je otec samoživitel, matka po porodu ztratila zájem o dítě, a přes rok o ní nic neví. Otci byl vysvětlen postup řízení, byla mu nabídnuta pomoc při sepisu návrhu na stanovení výše alimentů. Otec si zjistil ceny dvou advokátů ve výši 1 500 Kč a 2 000 Kč za úkon a vybral si levnější, nicméně placenou variantu.

Duben 2012 - Výpis z návrhu otce na stanovení výše alimentů k nezletilé dceři

Otec přes rok žije a vychovává dceru sám, matka odešla po porodu a nejevila žádný zájem o dítě. O matce nemá žádné informace. Jeho příjem je přibližně 14 500 Kč měsíčně. S dcerou bydlí v pronajatém bytě, náklady spojené s bydlením činí 10 500 Kč měsíčně. Majetek vyšší hodnoty nemá.

Květen 2012 - Výpis ze záznamu šetření

Na základě podaného návrhu zahájil soud jednání a stanovil dítěti kolizního opatrovníka Město Praha. V místě bydliště otce bylo provedeno šetření. Bytové poměry byly sociální pracovnicí shledány v pořádku. Rozsudkem bylo stanoveno, že matka musí hradit výživné ve výši 1 500 Kč. Dcera i nadále zůstala v péči otce.

Leden 2016 - Výpis ze záznamu z jednání otce s asociací Vaševýživné.cz

Otec se obrátil na Asociaci neúplných rodin provozující portál VašeVýživné.cz, objasnil svoji situaci včetně majetkových poměrů matky. Dále uvedl, že matka téměř dva roky neplní svoji vyživovací povinnost. Asociace otci zprostředkovala bezplatnou právní pomoc a po výzvě advokáta byla věc předána exekutorovi k vymáhání. Exekutor po 6 měsících neúspěšného vymáhání uvalil na nemovitost matky, kterou nabyla jako dědictví po rodičích, nucenou dražbu, ze které byl dluh na výživné následně uspokojen v plné výši.

Zobrazit celý příběh Zobrazit méně

3. Špatná finanční situace

Matka, narozena 1982, zaměstnaná jako uklízečka
Otec, narozen 1980, zaměstnán u místní firmy
Nezl. Matyáš, narozen 2003, žák 6.třídy
Nezl. Kristýna, narozena 2010, žákyně 1.třídy

Březen 2015

Matka se obrátila na sociální pracovnici OSOC v Písku a uvedla, že se s manželem chce nechat rozvést. Byl jí vysvětlen postup řízení s tím, že si musí zajistit advokáta. Matka si zjistila ceny 3 advokátů ve výši 1 500 Kč, 2 000 Kč, 2 300 Kč za úkon, přičemž bude potřeba cca 8-10 úkonů. Následně narazila na web VašeVýživné.cz, kde vyplnila své kontaktní údaje. Ozval se jí pracovník portálu, zjistil její aktuální situaci a následně ji odkázal na advokáta, který ji za právní služby za kompletní rozvod nabídl částku 7 500 Kč.

Duben 2015 - Výpis z návrhu matky na úpravu poměru k nezletilým dětem

Matka s dětmi odešla ze společné domácnosti v listopadu 2014. Do té doby s otcem společně hospodařili a sdružovali finanční prostředky. Ke svým poměrům uvedla, že má dvě vyživovací povinnosti. Její příjem je asi 11 800 Kč. Kromě toho pobírá dávky státní sociální podpory z Úřadu práce v Praze a to ve výši 1 200 Kč měsíčně. S dětmi bydlí v pronajatém bytě, náklady spojené s bydlením stojí 9 100 Kč měsíčně. Majetek větší hodnoty nemá.

K poměrům otce uvedla, že bydlí v pronajatém státním bytě. Pracuje, ale neví kde, jeho příjem jí není znám. Na výživu dětí nepřispěl žádnou částkou a to od listopadu 2014 i přes to, že ho o výživné žádala.

Červen 2015 - Výpis ze záznamu matky z jednání s asociací

Matka se obrátila na asociaci VašeVýživné.cz, kde jí za kompletní zastupování u soudu byla nabídnuta cena 3 500 Kč. Na základě podaného návrhu zahájil soud jednání a usnesením stanovil dětem kolizního opatrovníka Město Písek. V místě bydliště matky bylo provedeno šetření. Bytové poměry byly sociální pracovnicí shledány v pořádku.

Srpen 2015 - Výpis ze záznamu – rozhodnutí soudu

Rozsudkem byla schválena dohoda rodičů, kdy děti byly svěřeny do výchovy matky a otec se zavázal přispívat na výživu dětí částkou 3 140 Kč. Dlužné výživné ve výši 25 200 Kč vzniklé jeho zpětným stanovením od listopadu 2014 mu bylo povoleno splácet po 1 000 Kč měsíčně. Kolizní opatrovník s navrženou dohodou rodičů souhlasil, všichni účastníci se vzdali práva podat si odvolání. V odůvodnění rozsudku byly uvedeny poměry matky i otce. K poměrům otce soud zjistil, že v současné době je jeho příjem průměrně 24 000 Kč měsíčně.

Září 2015 - Výpis ze záznamu z jednání matky s asociací Vaševýživné.cz

Matka opětovně kontaktovala asociaci Vaševýživné.cz s tím, že otec si neplní svou povinnost, neplatí soudem stanovené výživné. Matka byla právníkem z asociace poučena o možnostech vymáhání výživného zdarma – může podat exekuci nebo trestní oznámení na podezření na zanedbání povinné výživy.

Prosinec 2015

Advokát prostřednictvím Asociace neúplných rodin poskytl matce bezplatné služby a exekutor následně obstavil otci účet a poté zabavil také jeho řidičský průkaz. Otec nakonec veškerý dluh jednorázově splatil. Kde vzal otec peníze na splacení se neví. Od té doby již posílá platby pravidelně. Kdyby se delikvence v budoucnosti opakovala, ví matka na koho se obrátit.

Zobrazit celý příběh Zobrazit méně