Setkání u kulatého stolu

24. února 2022|Naše akce

Ohlédnutí za velmi přínosným setkáním, které se konalo 23. února.

Setkání u kulatého stolu

Péče – popelka společnosti i ekonomiky to bylo téma setkání.  Společnost prosperuje různými cestami. Všechny vyžadují lidské zdroje, čas a energii. Vedle obvyklých, které konvenčně započítáváme do ekonomiky a u kterých předpokládáme, že generují zisk, k nim patří také péče – fyzická i emoční (výchova, tišení, povzbuzování). Péče je důležitá pro rozvoj těch
nejmladších i pro dobrou pohodu slabších a nejstarších. Naše společnost nepřipisuje příliš vysokou váhu péči poskytované profesionálně, natož neformálně. To naplno odhalila pandemie a lockdown, kdy břemeno péče padlo bez jakékoli podpory na matky. ČR se dlouhodobě potýká s nedostatkem zařízení péče o děti, stejně jako s nedostatkem profesionálních pečovatelů a asistentů či respitních služeb pro pečující, kde je hlavní potíží nízký plat a vážnost profese.

A jaká podtémata byla prezentována?

• Zajištění péče o děti v době pandemie a vliv na genderovou dělbu rolí v domácnosti z nejnovějších dat výzkumu Současná česká rodina.
• Pohled byznysu na vztah péče a ekonomiky.
• Jak se státu vyplatí investovat do péče o malé děti – např. kolik přinesou do rozpočtu nová místa ve školkách, jak se liší v zaměstnanosti matek obce podle dostupnosti školek nebo jaký dopad mělo prodloužení rodičovské na další životní dráhy dětí, se kterými matky zůstaly déle doma (místo aby děti byly ve školce); sledování dopadů na ekonomiku, společnost a toho, jak stát ovlivňuje „osobní“ volbu v oblasti péče.
• Purple Pact jako radikální změna pohledu na patriarchálně nastavenou ekonomiku.
• Osobní zkušenost sólo matky pracující ve zdravotnictví.

Doporučené články

18. ledna 2023|

Na jaké příspěvky na děti máte v roce 2023 nárok?

Rodiče mohou využít finanční podpory od státu, pravidla i výše příspěvků se ale často mění. Víte, na co máte nárok?

9. ledna 2023|

Výživné na neprovdanou matku – vzor

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

29. prosince 2022|Informace

Jaké změny přinese leden 2023?

V důsledku inflace se od ledna zvyšuje minimální mzda i životní a existenční minimum.

Všechny články