Osobní bankrot a výživné 2019

3. ledna 2019|Vymáhání výživného

⭐ Vyhlášení osobního bankrotu je často pro věřitele opravdovou noční můrou. V případě výživného se však nemusíte ničeho bát. Stačí jen vědět, jak postupovat. ⭐

Osobní bankrot a výživné 2019

Bývalý partner mi dluží na alimentech a teď k tomu vyhlásil osobní bankrot. Jak mám nyní získat dlužné výživné? Podobné dotazy slýcháme nejen z řad našich klientek a klientů poměrně často. Jedná se o velmi diskutované téma, které si dle našeho názoru zaslouží pozornost. Jak tedy v takové situaci postupovat?

Insolvence a vyhlášení osobního bankrotu

O vyhlášení osobního bankrotu rozhoduje soud, na nějž se dlužník prostřednictvím advokáta či notáře obrátí s tzv. insolvenčním návrhem. Žadatel musí splnit následující podmínky:

  • Dluhy alespoň u dvou věřitelů.
  • Dluhy v prodlení více než 30 dnů.
  • Dlužník se musí nacházet v platební neschopnosti.
  • U dluhů z podnikání se věřitelé nesmějí vyslovit proti oddlužení.
  • Oddlužením nesmějí být sledovány žádné nepoctivé záměry.
  • Příjmy dlužníka musí dovolit splacení alespoň 30 % dluhu během následujících pěti let.

Pokud je návrh schválen, je nutné dodržovat závazky vyplývající ze soudního nařízení. V případě jejich neplnění (například když vznikne prodlení s platbami) může soud oddlužení zrušit. Když ke zrušení dojde, připočítávají se zpětně veškeré úroky, což vede ke značnému navýšení dluhu. Pokud jsou závazky plněny a dojde ke splacení 30 % celkového dluhu, je dlužník po pěti letech zcela oddlužen.

Jaký postup by měl věřitel zvolit?

Nejprve je vhodné ověřit, zda bylo dlužníkovi soudem umožněno oddlužení. To nejlépe zjistíte v insolvenčním rejstříku, kam zadáte jméno povinného rodiče.

Pokud v rejstříku danou osobu najdete, můžete si zobrazit i samotný insolvenční návrh a údaje v něm uvedené. Mezi nimi by se správně mělo nacházet i výživné, a to nejen dlužné, ale také řádné.

Každý dlužník má povinnost uvést své vyživovací povinnosti při podání insolvenčního návrhu. Pokud tam výživné uvedeno je, bude vás kontaktovat insolvenční správce, který byl dlužníkovi přidělen. Správce samozřejmě můžete kontaktovat i vy sami a doptat se jej na další podrobnosti. Jeho jméno i kontaktní údaje naleznete rovněž v insolvenčním rejstříku.

Pokud vás však zatím nikdo nekontaktoval a výživné není uvedeno ani v seznamu dluhů, je potřeba se o něj přihlásit. Učinit tak můžete právě u insolvenčního správce, kterému stačí zaslat písemné sdělení obsahující informace o řádném a případně i dlužném výživném. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje a číslo vašeho účtu.

O výživné se na rozdíl od ostatních pohledávek můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence (u jiných pohledávek je stanovena lhůta 30 dnů).

Právě insolvenční správce je pro každého věřitele velmi důležitou osobou. Má totiž na starost veškerý majetek i příjmy dlužníka a také samotné vyplácení dlužných částek. Proto je nutné jednat právě s ním – exekutoři ani advokáti vám v období osobního bankrotu pomoci nemohou.

Ačkoliv se řada oprávněných rodičů osobního bankrotu a případné ztráty výživného bojí, můžeme vás uklidnit. I v této chvíli je výživné přednostní pohledávkou a musí být hrazeno nejen před ostatními dluhy (například před půjčkami), ale navíc i v plné výši, a to včetně toho dlužného (na rozdíl od ostatních pohledávek, kde stačí uhradit jen zmíněných 30 %).

Ještě před jeho vyplacením má však insolvenční správce nárok na pokrytí vlastní odměny, s čímž je bohužel nutné počítat.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

24. května 2019|Informace

Odvolání proti rozsudku o výživném

Jak probíhá odvolání proti rozsudku o výživném, komu se doručuje a jaká je lhůta pro jeho podání?

10. května 2019|Naše akce

Objevujeme česká města a vzděláváme sebe i ostatní

Cestujeme po českých městech, abychom se zde setkávali s pracovníky OSPODů a čerpali i předávali nové informace.

26. dubna 2019|Informace

Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční vymáhání výživného

Soudní výkon rozhodnutí, nebo exekuční vymáhání výživného? Jaké jsou výhody či nevýhody a je opravdu nutné volit pouze jednu z možností?

Všechny články