Osobní bankrot a výživné 2020

13. února 2020|Vymáhání výživného

⭐ Vyhlášení osobního bankrotu je často pro věřitele opravdovou noční můrou. V případě výživného se však nemusíte ničeho bát. Stačí jen vědět, jak postupovat. ⭐

Osobní bankrot a výživné 2020

„Bývalý partner mi dluží na alimentech a teď k tomu vyhlásil osobní bankrot. Jak mám nyní získat dlužné výživné?“ Podobné dotazy slýcháme nejen z řad našich klientek a klientů poměrně často. Jedná se o velmi diskutované téma, které si dle našeho názoru zaslouží pozornost. Jak tedy v takové situaci postupovat?

Insolvence a vyhlášení osobního bankrotu

O vyhlášení osobního bankrotu rozhoduje soud, na nějž se dlužník prostřednictvím advokáta či notáře obrátí s tzv. insolvenčním návrhem. Žadatel musí splnit následující podmínky:

  • Dluhy alespoň u dvou věřitelů.
  • Dluhy v prodlení více než 30 dnů.
  • Dlužník se musí nacházet v platební neschopnosti.
  • U dluhů z podnikání se věřitelé nesmějí vyslovit proti oddlužení.
  • Oddlužením nesmějí být sledovány žádné nepoctivé záměry.
  • Až do 31. května 2019 platilo, že příjmy dlužníka musí dovolit splacení alespoň 30 % dluhů během následujících pěti let. S novou právní úpravou oddlužení se však tato podmínka dočkala mírných úprav.

Pokud je návrh schválen, je nutné dodržovat závazky vyplývající ze soudního nařízení. V případě jejich neplnění (například když vznikne prodlení s platbami) může soud oddlužení zrušit. Když ke zrušení dojde, připočítávají se zpětně veškeré úroky, což vede ke značnému navýšení dluhu. 

Novela insolvenčního zákona

Od 1. června 2019 vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která upravuje především podmínky oddlužení. Nová opatření jsou platná pro všechna oddlužení schválená po 1. červnu 2019. Pro oddlužení zahájená před tímto datem platí původní podmínky.

Novinkou je mimo jiné možnost rychlejšího oddlužení v případě, že je dlužník schopen splnit 60 % svých závazků. V takovém případě se doba zkracuje na tři roky.

Úpravy se dočkal i nejvyužívanější způsob oddlužení, tedy úhrada 30 % dluhu v období 5 let. Dlužníci jsou nově povinni platit pouze měsíční splátky v zákonem stanovené výši. Výše splátky se posuzuje individuálně.

Pokud se například jedná o dlužníka bez vyživovacích povinností, může minimální výše měsíční splátky činit jen něco málo přes 2 000 Kč. V určené výši splátky jsou kromě pohledávek věřitelů zahrnuty i výdaje a odměny insolvenčního správce.

Pokud následně dlužník přesvědčí soud o tom, že vynaložil veškeré úsilí, aby své dluhy uhradil, může dojít k prolomení dříve bezpodmínečně platné hranice 30 %.

Další novinkou jsou speciální podmínky pro dlužníky, u kterých ještě před schválením oddlužení vznikl nárok na starobní důchod a trval po celou dobu oddlužení, a pro dlužníky ve druhém či třetím stupni invalidity. U těchto dlužníků může k oddlužení dojít už po třech letech, pokud během této doby nebylo oddlužení zrušeno.

Oddlužení je nově umožněno pouze dvěma způsoby, a to:

  • zpeněžením majetkové podstaty,
  • splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty.

Jaký postup by měl zvolit věřitel?

Nejprve je vhodné ověřit, zda bylo dlužníkovi soudem umožněno oddlužení. To nejlépe zjistíte v insolvenčním rejstříku, kam zadáte jméno povinného rodiče.

Pokud v rejstříku danou osobu najdete, můžete si zobrazit i samotný insolvenční návrh a údaje v něm uvedené. Mezi nimi by se správně mělo nacházet i výživné, a to nejen dlužné, ale také řádné.

Každý dlužník má povinnost uvést své vyživovací povinnosti při podání insolvenčního návrhu. Pokud tam výživné uvedeno je, bude vás kontaktovat insolvenční správce, který byl dlužníkovi přidělen. Správce samozřejmě můžete kontaktovat i vy sami a doptat se jej na další podrobnosti. Jeho jméno i kontaktní údaje naleznete rovněž v insolvenčním rejstříku.

Pokud vás však zatím nikdo nekontaktoval a výživné není uvedeno ani v seznamu dluhů, je potřeba se o něj přihlásit. Učinit tak můžete právě u insolvenčního správce, kterému stačí zaslat písemné sdělení obsahující informace o řádném a případně i dlužném výživném. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje a číslo vašeho účtu.

O výživné se na rozdíl od ostatních pohledávek můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence (u jiných pohledávek je stanovena lhůta 30 dnů).

Právě insolvenční správce je pro každého věřitele velmi důležitou osobou. Má totiž na starost veškerý majetek i příjmy dlužníka a také samotné vyplácení dlužných částek. Proto je nutné jednat právě s ním – exekutoři ani advokáti vám v období osobního bankrotu pomoci nemohou.

Ačkoliv se řada oprávněných rodičů osobního bankrotu a případné ztráty výživného bojí, můžeme vás uklidnit. I v této chvíli je výživné přednostní pohledávkou a musí být hrazeno nejen před ostatními dluhy (například před půjčkami), ale navíc i v plné výši, a to včetně toho dlužného.

Ještě před jeho vyplacením má však insolvenční správce nárok na pokrytí vlastní odměny, s čímž je bohužel nutné počítat.

 

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

22. června 2022|

Hledáme bezva kolegyni!

Nutně potřebujeme další posilu a důležitou součást týmu! Jste to právě vy?

20. června 2022|Informace

Letní průzkum – samoživitelé a prázdniny

Až 46 % dětí rodičů samoživitelů v létě zůstane doma.

13. června 2022|Vymáhání výživného

Promlčení výživného

Kdy dochází k promlčení výživného, jaké nepříjemnosti to může oprávněnému způsobit a jak se problémům vyhnout?

Všechny články