Střídavá péče u nezletilých

11. dubna 2024|

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

Střídavá péče u nezletilých

Střídavá péče o dítě označuje takový stav, kdy se rodiče v péči střídají. Dochází tak ke stanovení intervalů, po jejichž uplynutí dítě přechází do péče druhého rodiče.

Mnohými vědeckými výzkumy bylo dokázáno, že právě střádavá péče je pro dítě nejprospěšnější, protože jej stále zanechává v kontaktu s oběma rodiči. Pokud to tedy situace dovoluje a rodiče i dítě projeví o střídavou péči zájem, je tato varianta více než žádoucí.

Podmínky střídavé péče

Možná by se mohlo zdát, že nejdůležitější podmínkou je souhlas obou rodičů. Taková domněnka však není pravdivá – pokud o střídavou péči jeden z rodičů projeví zájem, pro soud by povolení druhého rodiče nemělo být potřeba. Je ale samozřejmě lepší, když se oba rodiče shodnou.

Co už však mezi podmínky patří, je vytvoření odpovídajícího zázemí pro děti. Právě k této skutečnosti soud při svém rozhodování často přihlíží. Zázemí je často prověřováno návštěvou sociálního pracovníka.

Dále je nutné stanovit intervaly pro každého z rodičů a rozsah jeho péče o dítě. Pokud oba rodiče se střídavou péčí souhlasí, stačí jen obyčejná dohoda, kterou soud potvrdí. Intervaly by vždy měly být uzpůsobeny věku dítěte. Intervaly nemusí být u obou rodičů stejné. Může dojít například k dohodě, že všední dny dítě tráví s matkou, zatímco o víkendech bydlí u otce.

Velmi důležitá jsou také bydliště obou rodičů. Vždy je nutné, aby změna pobytu příliš nenarušila běžný režim dětí a neznemožnila například školní docházku.

Střídavá péče a výživné

Ani v případě střídavé péče neodpadá žádnému z rodičů povinnost přispívat na výživu dítěte. V případě, že mají rodiče přibližně stejné příjmy, může soud povinnost vzájemného zasílání alimentů zrušit (není to však pravidlem). Pokud však příjem jednoho z rodičů převyšuje příjem toho druhého, je tomuto rodiči stanoveno vyšší výživné.

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články