Sociální dávky pro rodiny s dětmi a jak je získat

30. května 2018|Dávky a příspěvky

Sociální dávky pro rodiny s dětmi a jak je získat

Celá řada rodin žijících v ČR se nachází v nelehké finanční situaci. Na vině může být špatný zdravotní stav rodičů nedovolující vykonávat běžnou práci, finanční dluhy z minulosti nebo třeba dlužné výživné, které v rodinném rozpočtu jednoduše chybí.

V některých případech může pomoci stát, od kterého mohou rodiny s dětmi získat hned několik různých dávek a příspěvků. Víte, na které z nich máte nárok?

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství (nebo také mateřská) je dávkou, která matce nahrazuje příjem v období před porodem a těsně po něm. Nárok má každá žadatelka, která se účastní nemocenského pojištění – je třeba mít nemocenské pojištění zaplacené alespoň po dobu 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Zároveň je potřeba být plátcem pojištění (případně být v tzv. ochranné lhůtě) v době nástupu na mateřskou. Nárok na dávku mají i OSVČ, které se musí účastnit dobrovolného nemocenského pojištění, aby dávku mohly získat. Výše mateřské se poté odvíjí od příjmů žadatelky.

Porodné

Porodné je jednorázovým příspěvkem, na který má při porodu dítěte nárok každá rodina s příjmy, které nepřesahují 2,7násobek jejich životního minima. U prvního dítěte se vyplácí porodné ve výši 13 000 Kč, u druhého 10 000 Kč a u dvojčat 23 000 Kč.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek plynule navazuje na výše zmíněnou mateřskou. Začíná být vyplácen po skončení nároku na peněžitou pomoc v mateřství (případně ode dne porodu, pokud nárok na mateřskou vůbec nevznikl). Celková částka vyplácená na jedno dítě činí 220 000 Kč. Dobu vyplácení si lze upravit podle svých preferencí, roli však hraje i průměrný měsíční výdělek rodiče – dávka poté nemůže být vyplácena méně než 6 měsíců a déle než 4 roky.

Otcovská dovolená

Novinkou letošního roku je otcovská dovolená, na kterou má nárok každý novopečený tatínek. Jedná se o týdenní dovolenou, kterou lze čerpat po narození dítěte. Nárok na ni mají všichni zaměstnanci a také OSVČ, kteří se alespoň tři měsíce účastní nemocenského pojištění. Dávku mohou při splnění určitých podmínek získat také pěstouni nebo adoptivní rodiče.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je určen rodinám s nižšími příjmy. Jedná se o dlouhodobou peněžitou pomoc, kterou mohou získat rodiny s rozhodným příjmem nižším než 2,7násobek životního minima. Výše příspěvku se mění nejen podle věku dítěte, ale rozhoduje také skutečnost, zda alespoň jeden z rodičů pracuje.

Ošetřovné na dítě

Ošetřovné je jedna z nemocenských dávek. Náleží všem, kteří nemohou navštěvovat zaměstnání z důvodu ošetřování člena rodiny. Ošetřovné je vypláceno 9 dní, u matek a otců samoživitelů je tato lhůta prodloužena na 16 dní. Ošetřovné lze čerpat v případě péče o nemocné dítě mladší 10 let, o nemocné dítě starší 10 let, které vyžaduje péči jiné osoby, o zdravé dítě do 10 let, které např. z důvodu epidemie nemůže navštěvovat vzdělávací zařízení a o také o dalšího člena rodiny, s nímž sdílíte domácnost a který vyžaduje péči jiné osoby. Nárok na tuto dávku mají zaměstnanci, za něž odvádí nemocenské pojištění zaměstnavatel. OSVČ na tuto dávku nárok nemají, a to ani v případě, že se nemocenského pojištění účastní.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určen všem rodinám, které z důvodu nízkých příjmů potřebují pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Získat jej mohou takové rodiny, u nichž náklady na bydlení činí více než 30 % příjmů (v Praze 35 %). Platí však, že náklady na bydlení nemohou být vyšší než jak je v dané lokalitě definuje stát. Pokud získáte nárok na příspěvek na bydlení, stát doplácí rozdíl mezi 30 % příjmu a skutečnými náklady na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc

Pro rodiny, které se dostanou do tíživé finanční situace, je určena dávka mimořádné okamžité pomoci. Tato dávka je často poskytována např. v případě změny zdravotního stavu, kdy jsou vyžadovány léky, na které rodina nemá peníze, dále v případě živelné pohromy nebo dalších mimořádných situací (např. ztráta dokladů). Peníze lze využít nejen na nákup léků, vybavení domácnosti nebo zařízení nových dokladů, ale také na vzdělávací aktivity pro děti. Výše dávky je určena v závislosti na konkrétní situaci.

Získat některou z dávek je však pro celou řadu rodičů samoživitelů velmi obtížné, byť ve skutečnosti podmínky pro získání splňují. Problémem je, že pokud o dávky žádá např. matka samoživitelka, která má v rodném listu dítěte zapsaného jeho otce (se kterým se již rozešla), úřady automaticky předpokládají, že otec žije ve společné domácnosti – často jsou tak připočítávány i jeho příjmy, ačkoliv je matka ve skutečnosti k dispozici nemá. V takovém případě je nutné zažádat o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob.

Dalším problémem je, že mnoho rodin na sociální dávky kvůli „vyššímu příjmu“ nedosáhne, ačkoliv se ve skutečnosti s finančními problémy rovněž potýkají. V některých případech jim mohou pomoci alespoň neziskové nebo lokální organizace, a to v rámci nejrůznějších programů. Pokud tedy ve svém okolí takovou organizaci máte, určitě se na ni neváhejte obrátit.

Nejen o sociálních dávkách můžete diskutovat s ostatními rodiči v uzavřené skupině na Facebooku. Přidejte se k nám a podělte se o své zkušenosti s ostatními.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články