Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je označením pro období před porodem a těsně po něm, během kterého matce dítěte náleží peněžitá pomoc v mateřství.

Chci získat dlužné výživné

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je jednou z dávek nemocenského pojištění a nárok na ni mají pouze ty žadatelky, které se nemocenského pojištění účastní.

Mateřská dovolená 2018

Hlavní podmínkou pro zisk PPM je již zmíněná účast na nemocenském pojištění, a to v den nástupu na mateřskou a také alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Nárok na dávku mají OSVČ – i zde se však platí povinnost účasti na nemocenském pojištění, které je jinak pro OSVČ zcela dobrovolné. 

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena po dobu 28 týdnů (případně 37 týdnů při porodu dvou dětí). Nástup na mateřskou by měl být uskutečněn 6–8 týdnů před očekávaným termínem porodu.

Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Žádost o PPM vyplňuje ošetřující gynekolog. Tuto žádost je poté nutné předat zaměstnavateli (nebo v případě OSVČ rovnou Správě sociálního zabezpečení).

Výpočet mateřské

Pro určení výše mateřské je nejprve nutné stanovit denní vyměřovací základ. Ten je vypočítán z příjmu za posledních 12 měsíců, který je vydělen počtem kalednářních dnů (jen těch započitatelných – tedy bez dnů pracovní neschopnosti, čerpání ošetřovného atd.).

Tuto částku je následně nutné redukovat dle redukčních hranic stanovených pro příslušný rok. Výše denní mateřské činí 70 % z redukovaného základu.

Podrobný návod k výpočtu mateřské a informace o redukčních hranicích naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Potřebujete s čímkoli poradit? Zeptejte se odborníků nebo rodičů v diskuzi.

 

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Střídavá péče

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

Jak na výpočet výživného (alimentů)?

Kdybychom měli spočítat dotazy týkající se výše výživného, které jsme již od našich klientů i všech ostatních obdrželi, výsledkem by bylo velmi vysoké číslo.

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče – za jakých podmínek je takový postup možný a jaké výživné je prarodičům určeno?