VašeVýživné.cz

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě 2018 – komu vzniká nárok a jaká je výše dávky?

Přídavek na dítě je dlouhodobou dávkou státní sociální podpory, která náleží rodinám s nižšími příjmy. Nárok na dávku mají nezaopatřené děti (děti, které zatím nedokončily povinnou školní docházku, a studenti do 26 let), za které však až do dosažení plnoletosti podávají žádost rodiče.

Nárok na přídavek na dítě

Pro přiznání přídavku na dítě jsou rozhodující příjmy společně posuzovaných osob, které s dítětem obývají jednu domácnost. Nárok mají rodiny, jejichž příjmy nepřesáhnout 2,7násobek životního minima.

Například u úplné rodiny s jedním dítětem ve věku do 6 let činí životní minimum 7 710 Kč. Nárok na přídavek na dítě tedy bude mít rodina za předpokladu, že jejich rozhodný měsíční příjem nepřesáhne částku 20 817 Kč.

Při posuzování nároku je vždy pracováno s příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmů je poté započítáván například i rodičovský příspěvek.

Aktuální částky životního minima i další informace o dávkách státní sociální podpory najdete na stránkách MPSV.

Přídavek na dítě

Výše přídavku na dítě

Výše přídavku na dítě se liší v závislosti na věku dítěte. Jsou stanoveny celkem tři výše přídavku:

  • do 6 let – 500 Kč,
  • 6–15 let – 610 Kč,
  • 15–26 let – 700 Kč.

Na základě nové právní úpravy je stanoveno, že pokud je alespoň jeden z rodičů výdělečně činný a jeho měsíční výdělek je vyšší než částka životního minima jednotlivce, má dítě nárok na tzv. zvýšenou výměru přídavku, která je o 300 Kč vyšší než základní výměra (získat tak může 800, 910, nebo 1000 Kč).

Tuto podmínku lze splnit i pobíráním dávek, které slouží jako náhrada ušlé mzdy. Jedná se tedy o dávky nemocenského či důchodového pojištění a také o podporu v nezaměstnanosti.

Doporučené články

Zájmové kroužky pro děti 2019: jak vybrat ten nejlepší?

Jak vybrat zájmový kroužek, v kolika letech je to tak akorát a kolik by jich vlastně mělo být celkem?

Mikuláš a děti

Jak zvládnout návštěvu Mikuláše a kam se vypravit pro mikulášskou nadílku?

Cochemská praxe

Cochemská praxe označuje proces interdisciplinární spolupráce, který vede k uzavření dohody mezi rozcházejícími se rodiči. Důraz je zde kladen na potřeby a zájmy dětí.

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.