Přídavek na dítě

Přídavek na dítě 2018 – komu vzniká nárok a jaká je výše dávky?

Chci získat dlužné výživné

Přídavek na dítě je dlouhodobou dávkou státní sociální podpory, která náleží rodinám s nižšími příjmy. Nárok na dávku mají nezaopatřené děti (děti, které zatím nedokončily povinnou školní docházku, a studenti do 26 let), za které však až do dosažení plnoletosti podávají žádost rodiče.

Nárok na přídavek na dítě

Pro přiznání přídavku na dítě jsou rozhodující příjmy společně posuzovaných osob, které s dítětem obývají jednu domácnost. Nárok mají rodiny, jejichž příjmy nepřesáhnout 2,7násobek životního minima.

Například u úplné rodiny s jedním dítětem ve věku do 6 let činí životní minimum 7 710 Kč. Nárok na přídavek na dítě tedy bude mít rodina za předpokladu, že jejich rozhodný měsíční příjem nepřesáhne částku 20 817 Kč.

Při posuzování nároku je vždy pracováno s příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmů je poté započítáván například i rodičovský příspěvek.

Aktuální částky životního minima i další informace o dávkách státní sociální podpory najdete na stránkách MPSV.

Přídavek na dítě

Výše přídavku na dítě

Výše přídavku na dítě se liší v závislosti na věku dítěte. Jsou stanoveny celkem tři výše přídavku:

  • do 6 let – 500 Kč,
  • 6–15 let – 610 Kč,
  • 15–26 let – 700 Kč.

Na základě nové právní úpravy je stanoveno, že pokud je alespoň jeden z rodičů výdělečně činný a jeho měsíční výdělek je vyšší než částka životního minima jednotlivce, má dítě nárok na tzv. zvýšenou výměru přídavku, která je o 300 Kč vyšší než základní výměra (získat tak může 800, 910, nebo 1000 Kč).

Tuto podmínku lze splnit i pobíráním dávek, které slouží jako náhrada ušlé mzdy. Jedná se tedy o dávky nemocenského či důchodového pojištění a také o podporu v nezaměstnanosti.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Střídavá péče

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

Jak na výpočet výživného (alimentů)?

Kdybychom měli spočítat dotazy týkající se výše výživného, které jsme již od našich klientů i všech ostatních obdrželi, výsledkem by bylo velmi vysoké číslo.

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče – za jakých podmínek je takový postup možný a jaké výživné je prarodičům určeno?