Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží žadatelům, kteří se zaregistrovali do evidence Úřadu práce a zároveň splnili podmínky pro její pobírání.

Chci získat dlužné výživné

Ztráta zaměstnání je velkou nepříjemností, která může výrazně zatížit rodinný rozpočet. Pokud se do takové situace sami dostanete, určitě na nic nečekejte a přihlaste se do evidence Úřadu práce.

Nejenže vám zde pomohou najít nové zaměstnání (třeba i za pomoci rekvalifikačních kurzů), ale navíc můžete v případě splnění zákonem stanovených podmínek získat podporu v nezaměstnanosti, která dočasnou ztrátu příjmů alespoň částečně vyřeší.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží žadateli, který přišel o zaměstnání, zaregistroval se do evidence Úřadu práce a současně splnil podmínky pro pobírání stanovené zákonem.

Podmínky, které musí žadatel splnit: 

 • trvalé bydliště na území ČR,
 • žádost o podporu je uskutečněna do tří dnů od ztráty zaměstnání (případně od ukončení náhradní doby zaměstnání – například rodičovská dovolená, dočasná pracovní neschopnost, plný invalidní důchod 3. stupně),
 • není pobírán starobní důchod ani dávky nemocenského pojištění,
 • během posledních dvou let platil žadatel alespoň 12 měsíců sociální pojištění,
 • u OSVČ je nutné pozastavení či ukončení živnosti.

Zároveň je třeba dodržovat podmínky stanovené Úřadem práce, mezi které patří například účast na dohodnutých schůzkách.

Pokud splňujete všechny výše zmíněné podmínky, můžete prostřednictvím formuláře zažádat příslušný Úřad práce o zprostředkování zaměstnání. Pouze pokud splníte podmínky a dojde k zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, můžete podat i žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory se odvíjí od výše posledního výdělku (případně vyměřovacího základu u OSVČ) a je určena procentuálním podílem z této částky:

 • první dva měsíce – 65 %,
 • další dva měsíce – 50 %,
 • zbývající měsíce – 45 %. 

Během rekvalifikace se výše podpory nemění a je stanovena na 60 % z průměrného výdělku. 

Pokud je předchozí pracovní poměr rozvázán na žádost zaměstnance a neexistuje žádný vážnější důvod pro tento krok, nebo pokud dojde k uzavření dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je výše podpory po celou dobu pobírání stanovena na 45 % z výdělku. 

Kromě toho je určena i maximální výše podpory, která činí 0,58násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, který předchází roku, v němž byla podána žádost. 

Pokud o podporu žádáte po náhradní době zaměstnání (např. po rodičovské dovolené), je výše podpory vypočítána z průměrné mzdy v národním hospodářství, a to rovněž za první až třetí čtvrtletí předchozího roku. Výše podpory je poté počítána následovně:

 • první dva měsíce – 0,15násobek průměrné mzdy,
 • další dva měsíce – 0,12násobek průměrné mzdy,
 • zbývající měsíce – 0,11násobek průměrné mzdy.

Pokud byl však žadatel v předchozích dvou letech alespoň po dobu dvanácti měsíců zaměstnán, počítá se podpora ze skutečného výdělku.

Spolu s výší podpory se liší i délka jejího pobírání.  Ta je však ovlivněna věkem žadatele:

 • do 50 let – 5 měsíců, 
 • 50–55 let – 8 měsíců, 
 • nad 55 let – 11 měsíců. 

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

Maturity a status studenta

Maturity klepou na dveře. A co po maturitě?

Vyrovnání majetku po rozvodu – dluhy

Které dluhy spadají do společného jmění manželů a o které se při rozvodu manželství nebudete muset dělit?