Sociální dávky

Pojem sociální dávky může zahrnout všechny dávky poskytované v rámci našeho sociálního systému.

Chci získat dlužné výživné

V rámci sociálního systému je rodinám i jednotlivcům poskytováno hned několik dávek. Pro rodiny s dětmi jsou často aktuální zejména následující okruhy dávek – dávky státní sociální podpory, dávky nemocenského pojištění a pomoc v hmotné nouzi.

Dávky státní sociální podpory

Pojem státní sociální podpora zahrnuje celkem pět dávek – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné.

Jejich rozdělováním se zabývá Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce. O tyto dávky je tak nutné zažádat právě na Ůřadu práce, a to prostřednictvím příslušného formuláře. Všechny formuláře naleznete na stránkách MPSV. 

 

Sociální dávky

Dávky nemocenského pojištění

V rámci nemocenského pojištění je zaměstnancům a také OSVČ, které se tohoto pojištění dobrovolně účastní, poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a od roku 2018 také otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

Dávky jsou vypláceny okresní správou sociálního zabezpečení. Všechny potřebné tiskopisy i další informace o dávkách nemocenského pojištění naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Dávky v hmotné nouzi

Jednotlivci i rodiny, kteří se dosanou do tíživé finanční situace, mohou čerpat dávky v hmotné nouzi.

Tíživou finanční situací se zde rozumí takový stav, když již nedostatek financí neumožňuje uspokojení základních životních potřeb a z objektivních důvodů není možné zvýšit rodinný příjem vlastním přičiněním.

V rámci pomoci v hmotné nouzi je vyplácen příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Vyplácením dávek v hmotné nouzi bylo pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádosti tak můžete vyřizovat na příslušných pobočkách Úřadu práce ČR, kde vám také pomou s vyplněním formulářů a odpoví na všechny otázky týkající se dávek. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách MPSV. 

Nárok na sociální dávky

Zatímco na některé dávky máte v případě vzniku určité události nárok zcela automaticky (např. rodičovský příspěvek), u jiných je nutné splnit stanovené podmínky.

U přídavku na dítě, porodného a dávek v hmotné nouzi se pracuje s příjmem žadatele, který je porovnáván se stanoveným životním minimem (u dávek v hmotné nouzi také s existenčním minimem).

V případě příspěvku na bydlení hraje roli nejen příjem, ale také průměrné náklady na bydlení, které jsou pro danou lokalitu stanovené.

Pokud jde o výplatu dávek nemocenského pojištění, je rozhodující zejména účast na nemocenském pojištění a její délka.

Informace ohledné nároku na konkrétní dávky naleznete na příslušných webových stránkách, nebo vám budou podány na úřadech, které byly vyplácením dávek pověřeny. 

 

Pokud jste se do finanční tísně dostal/a z důvodu dlužného výživného, neváhejte se na nás obrátit. Zcela zdarma vám pomůžeme získat chybějící výživné zpět.

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

Maturity a status studenta

Maturity klepou na dveře. A co po maturitě?

Společně posuzované osoby v domácnosti 

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?