Svěření dítěte do péče

Soudní řízení o svěření dítěte do péče musí předcházet každému rozvodu, jehož součástí jsou děti. Kam podat návrh a co by měl obsahovat?

Chci získat dlužné výživné

Dochází-li k rozvodu či rozchodu partnerů, kteří vychovávají společné, nezaopatřené děti, je nutné určit následnou péči o ně. Tento úkon v naprosté většině případů přísluší soudu. Pouze u nesezdaných partnerů, kteří jsou schopni stoprocentní domluvy, lze svěření dětí do péče vyřešit pouhou dohodou. 

Návrh na svěření do péče

Ještě než dojde k samotnému rozvodu manželství, je nutné určit péči o děti. Alespoň jeden z rodičů tak musí podat návrh na svěření do péče. Ten je nutné adresovat soudu, v jehož okrese má dítě své trvalé bydliště.

Každý návrh musí obsahovat informace o obou rodičích i dítěti (jména, data narození, bydliště). Dále by neměly chybět informace o majetkových poměrech a zaměstnavatelích rodičů. Velmi důležitým bodem je také návrh řešení – tedy zda žádáte o svěření dítěte do své výhradní péče, či preferujete jiný typ péče o dítě. Takový návrh by měl být řádně odůvodněn.

Pokud jsou oba rodiče schopni domluvy, může dojít k vytvoření dohody, kterou soud následně schválí (pokud není v rozporu se zájmy dítěte).

Svěření dítěte do péče

Jak rozhoduje soud?

Pro soudce rozhodujícího o svěření dítěte do péče je důležitý především zájem dítěte. Jsou zohledněny nejen jeho vazby k oběma rodičům, ale také možné zázemí či výchovné schopnosti rodičů. Důležité také je, jakým způsobem se oba rodiče podíleli na výchově v době manželství.

Výsledkem soudního řízení je rozhodnutí o svěření do péče, jehož součástí je i určení vyživovací povinnosti a rozsahu styku druhého rodiče s dítětem.

Pokud je rozhodnuto o střídavé péči, jsou vyživovací povinnosti určeny oběma rodičům.

U společné péče poté nejsou určovány vyživovací povinnosti ani rozsahy styku s dítětem, protože rodiče pokračují ve společné výchově dítěte a nejsou jim stanoveny žádné podmínky.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Tabulka výživného 2021

Tabulka vydaná Ministerstvem spravedlnosti pomůže určit orientační výši alimentů pro vaše děti.

Výživné 2021

Výživné na dítě 2021 – jaké jsou povinnosti rodičů, co dělat když vznikne dluh na výživném a kdy lze podat trestní oznámení?

Výživné – tabulky 2021

Zjistěte orientační výši výživného, které by mělo náležet vašim dětem.

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.