Porodné

Porodné 2018 – kdo má nárok na jeho zisk a jaká je výše dávky?

Chci získat dlužné výživné

Porodné je jednorázovou dávkou státní sociální podpory, která je vyplácena v závislosti na výši příjmu. Účelem dávky je pomoc rodině s náklady souvisejícími s narozením potomka.

Nárok na porodné

Porodné je vypláceno pouze při narození prvního či druhého dítěte, případně dvojčat. Při vzniku nároku je důležitý příjem společně posuzovaných osob. Nárok na porodné má taková rodina, jejíž rozhodný příjem nepřesáhl 2,7násobek životního minima.

Do výpočtu částky životního minima se započítává i právě narozené dítě. V případě samoživitelů tedy není počítáno životní minimum jednotlivce, ale minimum rodiče a miminka.

Například u úplné rodiny tvořené dvěma dospělými a čerstvě narozeným dítětem činí životní minimum 7 710 Kč. Nárok na přídavek na dítě tedy bude mít rodina za předpokladu, že rozhodný měsíční příjem nepřesáhne částku 20 817 Kč.

Aktuální částky životního minima i další informace o dávkách státní sociální podpory najdete na stránkách MPSV.

Při určování nároku se pracuje s příjmem za poslední kalendářní čtvrtletí. Do příjmů není započítáván rodičovský příspěvek ani přídavek na dítě.

Porodné náleží ženě, která porodila své první či druhé dítě. V případě úmrtí rodičky poté nárok na dávku přechází na otce (za předpokladu, že jsou splněny podmínky nároku).

O porodné mohou zažádat také rodiče, kteří převzali do trvalé péče dítě mladší jednoho roku a splnili podmínky nároku na zisk dávky.

Porodné 2018

Výše porodného je fixně stanovena. Rozhoduje pouze fakt, zda se jedná o první či druhé dítě, případně o dvojčata. Porodné je vypláceno v následujících výších:

  • 13 000 Kč na první dítě,
  • 10 000 Kč na druhé dítě,
  • 23 000 Kč v případě narození dvojčat.

Aktuální částky životního minima i další informace o dávkách státní sociální podpory najdete na stránkách MPSV.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Rozvod a určení péče o děti

Jak probíhá určení péče o děti při rozvodu? Kdy a na koho je potřeba se obrátit?

Co dělat, když neplatí alimenty?

S neplacením výživného se setkává stále více dětí – a samozřejmě i jejich rodičů. Množí se nám tedy dotazy, co vše je možné v takových situacích dělat.

Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční vymáhání výživného

Soudní výkon rozhodnutí, nebo exekuční vymáhání výživného? Jaké jsou výhody či nevýhody a je opravdu nutné volit pouze jednu z možností?

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.