Výživné v roce 2023

28. června 2023|

Výživné na dítě 2023 – jaké jsou povinnosti rodičů, co dělat když vznikne dluh na výživném a kdy lze podat trestní oznámení?

Výživné v roce 2023
Chci získat dlužné výživné

Rodiče jsou povinni zaopatřit své děti do doby, dokud nejsou schopny se samostatně uživit. Jedná se přitom nejen o finanční zaopatření, ale také o zajištění bydlení, stravy a dalších základních potřeb.

Pokud je během rozvodu dítě svěřeno do výhradní péče jednoho z rodičů, je druhému rodiči stanovena vyživovací povinnost (u střídavé péče je poté vyživovací povinnost určena oběma rodičům).

Může se jednat nejen o pravidelné finanční příspěvky, ale také o samotné zabezpečení péče (například zajištění bydlení).

Dlužné výživné – jak postupovat?

Není-li vyživovací povinnost řádné plněna, dochází ke vzniku dluhu na výživném, který lze vymáhat nejen soudně, ale také exekučně. Právě exekuční vymáhání výživného je často tou nejspolehlivější cestou, jak dlužné alimenty získat.

Pro exekuční vymáhání je potřeba mít k dispozici tzv. exekuční titul, tedy rozhodující listinu sloužící jako podklad k zahájení exekuce.

Takovým titulem bývá v tomto případě nejčastěji rozsudek o výživném. Na jeho základě je poté nutné sepsat návrh na zahájení exekuce, který je předán příslušnému soudu.

Starosti, čas a v případě neúspěšného řízení dokonce i peníze vám mohou výrazně ušetřit asistenční programy, mezi které patří i VašeVýživné.cz. Díky spolupráci s advokáty i exekutory je vše efektivní a pro věřitele také bezplatné.

Stačí jen vyplnit registrační formulář a následně už vás bude kontaktovat některý z našich odborných konzultantů, který vám pomůže zvolit ten nejlepší možný postup.

Neplacení výživného jako trestný čin

V případě, že není výživné hrazeno déle než čtyři měsíce, stává se toto jednání zároveň i trestným činem. Vždy je tak vhodné ohlásit celou věc policii, která se případem začne zabývat.

Pokud se situace opakuje, je vhodné hlásit každý nově spáchaný trestný čin. U opakovaně podaného trestního oznámení už lze sáhnout po přísnějších trestech.

Pamatujte však, že trestní oznámení řeší pouze tresty pro dlužníky, nikoliv samotný dluh. Vždy je tak vhodné alternativně zahájit i exekuční řízení. Ve chvíli, kdy je exekuční řízení úspěšné a věřiteli chodí vymožené peníze, není možné dále podávat trestní oznámení.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. září 2023|

Určování otcovství v ČR

Jak postupovat při určení otcovství v České Republice?

13. září 2023|

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

6. září 2023|

Výsledky letního průzkumu na téma náhradní výživné

„Nebýt náhradního výživného, poslední dny v měsíci jíme suché rohlíky,“ říká samoživitelka Marcela

Všechny články

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu