Stanovení výše výživného 2024

Spočítejte si orientační výši výživného a zjistěte, jak je výživné určováno.

Chci získat dlužné výživné

Výši výživného je možné stanovit dvěma způsoby. Tím prvním je dohoda mezi rodiči, která může mít ústní či písemnou podobu. Tento způsob je však umožněn pouze u nesezdaných partnerů.

Dále je potřeba počítat s tím, že dohoda nikdy není soudně vymahatelná. Pokud by tedy došlo k neplacení výživného, bude potřeba obrátit se na soud a výživné stanovit soudně.

Druhým způsobem je právě soudní určení výživného. To je vyžadováno u rozvádějících se manželů a obecně je více doporučováno i nesezdaným partnerům právě díky své vymahatelnosti.

Soud rozhoduje na základě návrhu na určení péče, který podává jeden z rodičů. V rámci stanovení péče je poté určena i výše výživného.

Stanovení výše výživného 2019

Jak soud rozhoduje?

I v tomto případě je umožněna dohoda rodičů. Pokud k ní dojde a dohoda odpovídá zájmům dítěte, soud ji povětšinou bez dalších potíží schválí. Pokud však rodiče nejsou domluvy schopni, soud přezkoumává jejich majetkové poměry a určuje výši výživného zcela samostatně.

Zohledněny jsou nejen příjmy a výdaje obou rodičů, ale také oprávněné potřeby dítěte a náklady na jejich uspokojení nebo další vyživovací povinnosti rodičů.

Vyšší výživné může soud určit například ve chvíli, kdy dítě potřebuje speciální potraviny či léčiva a náklady na jejich pořízení jsou výrazně vyšší.

Za těmito účely je soudu potřeba dodat co nejvíce důkazních materiálů. Mezi ty patří přehled o příjmech i doklady za úhradu jídla, léků, zájmových kroužků atd.

Orientační výši výživného si můžete spočítat v naší kalkulačce. Je však potřeba počítat s tím, že tato výše je pouze přibližná a v konečném důsledku vždy záleží na rozhodnutí daného soudce.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chci získat dlužné výživné

Spočítejte si, na jak vysoké alimenty máte nárok

1Zadejte čistý měsíční příjem dlužníka.
Nevadí, pokud ho neznáte přesně.

2Kolik dětí s tímto partnerem máte?

1 2 3 4 5

3Kolik let je vašim dětem?


Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Doporučené články

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

Maturity a status studenta

Maturity klepou na dveře. A co po maturitě?

Společně posuzované osoby v domácnosti 

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?