Společně posuzované osoby v domácnosti 

13. ledna 2020|Dávky a příspěvky

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Společně posuzované osoby v domácnosti 
Chci získat dlužné výživné

Problematika společně posuzovaných osob by měla zajímat každého, kdo se chystá žádat o přídavek na dítě, porodné, příspěvek na bydlení nebo některou z dalších forem finanční pomoci od státu. 

Společně posuzované osoby jsou takové osoby, jejichž příjmy se při vyhodnocování nároku na získání dávky posuzují spolu s příjmem žadatele. Nejčastěji sem spadají rodinní příslušníci, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti.

Status otce v rodném listě

Častým problémem samoživitelek, které žádají o některou z dávek, je otec dítěte zapsaný v rodném listu. Úřady často automaticky předpokládají, že otec žije ve společné domácnosti – jsou tak připočítávány i jeho příjmy, ačkoliv je matka ve skutečnosti k dispozici nemá. V takovém případě je nutné zažádat o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob.

To lze uskutečnit i v případě, že má dotyčný stále hlášené trvalé bydliště na vaší adrese. Je však potřeba prokázat, že spolu alespoň tři měsíce nežijete. Pokud tuto skutečnost můžete doložit, lze o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob zažádat na krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

Nesezdaní partneři

Do okruhu společně posuzovaných osob poté spadají také partneři žadatelů, kteří s nimi nejsou sezdáni. Zákon stanovuje, že k druhovi či k družce se jako ke společně posuzované osobě přihlíží pouze v případě, že s oprávněnou osobou žije ve společné domácnosti alespoň tři měsíce.

Rodiče a další příbuzní žadatelů

Samoživitelé se často ptají, zda se do okruhu společně posuzovaných osob započítávají například jejich rodiče, s nimiž sdílejí domácnost. Odpověď přitom není úplně jednoduchá. Záleží na tom, pro jakou z dávek se posuzuje příjem rodiny. Pokud se jedná o porodné, přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek, rodiče mezi společně posuzované osoby zařazeny nebudou.

U příspěvku na bydlení se však posuzují všechny osoby, které jsou na dané adrese hlášeny k trvalému pobytu. Další specifikace posuzování jsou uvedeny zákonnými normami.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

23. listopadu 2020|Dávky a příspěvky

Národní potravinová sbírka

Potravinové banky jsou známé, ale víte jak se dostat k jejich pomoci?

13. listopadu 2020|Dávky a příspěvky

Speciální jednorázová dávka hmotné nouze MOP COVID19

Ocitli jste se bez finančních prostředků? Využijte dávky MOP COVID 19.

9. listopadu 2020|Informace

Průzkum samoživitelé a Vánoce.

Jak náročné jsou Vánoce pro samoživitele?

Všechny články