Společně posuzované osoby v domácnosti 

14. března 2023|

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Společně posuzované osoby v domácnosti 
Chci získat dlužné výživné

Problematika společně posuzovaných osob by měla zajímat každého, kdo se chystá žádat o přídavek na dítě, porodné, příspěvek na bydlení nebo některou z dalších forem finanční pomoci od státu. 

Společně posuzované osoby jsou takové osoby, jejichž příjmy se při vyhodnocování nároku na získání dávky posuzují spolu s příjmem žadatele. Nejčastěji sem spadají rodinní příslušníci, kteří žijí s žadatelem ve společné domácnosti.

Status otce v rodném listě

Častým problémem samoživitelek, které žádají o některou z dávek, je otec dítěte zapsaný v rodném listu. Úřady často automaticky předpokládají, že otec žije ve společné domácnosti – jsou tak připočítávány i jeho příjmy, ačkoliv je matka ve skutečnosti k dispozici nemá. V takovém případě je nutné zažádat o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob.

To lze uskutečnit i v případě, že má dotyčný stále hlášené trvalé bydliště na vaší adrese. Je však potřeba prokázat, že spolu alespoň tři měsíce nežijete. Pokud tuto skutečnost můžete doložit, lze o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob zažádat na krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

Nesezdaní partneři

Do okruhu společně posuzovaných osob poté spadají také partneři žadatelů, kteří s nimi nejsou sezdáni. Zákon stanovuje, že k druhovi či k družce se jako ke společně posuzované osobě přihlíží pouze v případě, že s oprávněnou osobou žije ve společné domácnosti alespoň tři měsíce.

Rodiče a další příbuzní žadatelů

Samoživitelé se často ptají, zda se do okruhu společně posuzovaných osob započítávají například jejich rodiče, s nimiž sdílejí domácnost. Odpověď přitom není úplně jednoduchá. Záleží na tom, pro jakou z dávek se posuzuje příjem rodiny. Pokud se jedná o porodné, přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek, rodiče mezi společně posuzované osoby zařazeny nebudou.

U příspěvku na bydlení se však posuzují všechny osoby, které jsou na dané adrese hlášeny k trvalému pobytu. Další specifikace posuzování jsou uvedeny zákonnými normami.

Autor: VašeVýživné.cz

 

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

11. dubna 2024|

Střídavá péče u nezletilých

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

4. dubna 2024|

Neprovdaná matka a výživné

Neprovdaná matka, které se narodilo dítě, může požadovat po otci dítěte výživné nejen pro své dítě, ale také pro sebe – a to až do dvou let věku dítěte.

28. března 2024|

Mimosoudní dohoda rodičů

Dokážete se se svým bývalým partnerem rozumně domluvit na výši výživného? Pokud nejste manželé, můžete celou věc řešit i mimosoudně.

Všechny články