Rozvodové řízení

26. ledna 2023|Informace

Jaké typy rozvodů rozeznáváme, za jakých podmínek lze manželství bez problémů rozvést a kam podat návrh?

Rozvodové řízení
Chci získat dlužné výživné

V jednom z minulých článků jsme se věnovali rozvodu a určení péče o děti. Dnes se podíváme na ostatní náležitosti rozvodového řízení. Co všechno je potřeba zařídit a jaké typy rozvodů rozlišujeme?

Nesporný vs. sporný rozvod

V praxi se setkáváme se dvěma typy rozvodů, které jsou oficiálně označovány jako: 

  • rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství,
  • rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství.

Jak už název napovídá, v prvním případě nedochází k žádnému sporu, a soud tedy není nucen zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Jedná se o ideální stav, kdy se manželé dohodnou na okolnostech rozvodu. Aby mohl proběhnout tento typ rozvodu, je potřeba, aby došlo ke splnění všech následujících náležitostí:

  • návrh na rozvod podávají oba manželé a oba s ním souhlasí,
  • manželství trvá déle než jeden rok,
  • manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
  • pokud manželé společně vychovávají nezletilé dítě, ještě před podáním návrhu na rozvod se dohodli na péči o dítě na období po rozvodu a jejich dohodu schválil příslušný soud,
  • manželé uzavřeli dohodu týkající se majetkového vyrovnání.

Pokud není dohoda mezi manžely možná, ještě to neznamená, že manželství nelze rozvést. Pouze se přistupuje k tzv. spornému rozvodu, tedy k rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu manželství. 

Kdy není možné manželství rozvést? 

Ačkoliv je naprostá většina návrhů na rozvod manželství vyřízena kladně (ať už sporným či nesporným způsobem), stále existují případy, kdy není možné manželství rozvést. Jedná se o situace, kdy: 

  • rozvod je v přímém rozporu se zájmy nezletilého dítěte, což je zjišťováno během pohovoru u určeného opatrovníka (nejčastěji OSPOD),
  • rozvod je v rozporu se zájmy jednoho z manželů, kterému by rozvodem mohla být způsobena trvalá újma,
  • dosud nebylo rozhodnuto o péči o nezletilé dítě na dobu po rozvodu. 

Kam podat návrh a jaké by měl splňovat náležitosti? 

Návrh se v písemné podobě podává k okresnímu soudu, který je místně příslušný k poslednímu společnému bydlišti manželů. To platí, pokud v daném obvodu alespoň jeden z manželů stále bydlí.

Pokud už oba manželé bydlí mimo tento obvod, doručuje se návrh k okresnímu soudu místně příslušnému k bydlišti toho z manželů, který návrh nepodává.

Podání návrhu na rozvod manželství je zpoplatněno částkou 2 000 Kč. 

Návrh na rozvod manželství musí obsahovat adresu soudu, informace o účastnících řízení (jména, data narození, bydliště), podrobnosti o uzavření manželství (připojte kopii oddacího listu), informace o společných dětech (připojte kopii rodných listů), důvody navrhovaného rozvodu a případně i jakékoliv důkazy.

Návrh nezapomeňte opatřit datem a podpisem. Pokud se na rozvodu domluvili oba manželé, uvádějí se zde oba podpisy.  

Máte s rozvodovým řízením své vlastní zkušenost? Podělte se s námi i s dalšími rodiči ve skupině Rodina, výživné a vše s tím spojené

Autor: VašeVýživné.cz

 

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články