Předběžné opatření

Předběžné opatření je nejčastěji vydáváno ve věčech nezletilých dětí či domácího násilí a jeho úkolem je dočasné řešení situace.

Chci získat dlužné výživné

Jako přeběžné opatření je označováno opatření vydané soudem či jiným správním orgánem, jehož cílem je dočasné řešení problému. Předběžné opatření povětšinou platí až do doby, kdy je vydáno standardní a definitivní soudní rozhodnutí.

Předběžné opatření je nejčastěji vydáváno ve věcech domácího násilí a nezletilých dětí.

Předběžné opatření

U dětí je k předběžnému opatření přistoupeno v případech, kdy je vážně ohrožen vývoj či dokonce i život dítěte, tedy například při podezření na násilí nebo zanedbání péče.

Předběžné opatření může být vydáno i proti vůli zúčastněných osob. Dítě je během této doby umístěno v sociálním zařízení, přípdně pobývá u soudem určené osoby.

Ve věcech předběžného opatření okresní soud často spolupracuje i s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a Policií ČR.

Předběžné opatření ve věcech domácího násilí lze uložit na návrh osoby, u níž je ze strany jiné osoby obývající společnou domácnost ohroženo zdraví, život nebo lidská důstojnost.

O opatření zde rozhoduje okresní soud, který může uložit například vykázání z bydlení nebo zákaz kontaktování oběti domácího násilí.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Maturity a status studenta

Maturity klepou na dveře. A co po maturitě?

Společně posuzované osoby v domácnosti 

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Formy péče o děti po rozchodu rodičů 2024

Rozeznáváme celkem čtyři formy péče o děti po rozchodu rodičů – výlučná péče jednoho z rodičů, společná péče, střídavá péče a svěření do péče jiné osoby. Jak jednotlivé formy péče fungují? Právě tomu se budeme věnovat v následujícím článku.