Předběžné opatření

Předběžné opatření je nejčastěji vydáváno ve věčech nezletilých dětí či domácího násilí a jeho úkolem je dočasné řešení situace.

Chci získat dlužné výživné

Jako přeběžné opatření je označováno opatření vydané soudem či jiným správním orgánem, jehož cílem je dočasné řešení problému. Předběžné opatření povětšinou platí až do doby, kdy je vydáno standardní a definitivní soudní rozhodnutí.

Předběžné opatření je nejčastěji vydáváno ve věcech domácího násilí a nezletilých dětí.

Předběžné opatření

U dětí je k předběžnému opatření přistoupeno v případech, kdy je vážně ohrožen vývoj či dokonce i život dítěte, tedy například při podezření na násilí nebo zanedbání péče.

Předběžné opatření může být vydáno i proti vůli zúčastněných osob. Dítě je během této doby umístěno v sociálním zařízení, přípdně pobývá u soudem určené osoby.

Ve věcech předběžného opatření okresní soud často spolupracuje i s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a Policií ČR.

Předběžné opatření ve věcech domácího násilí lze uložit na návrh osoby, u níž je ze strany jiné osoby obývající společnou domácnost ohroženo zdraví, život nebo lidská důstojnost.

O opatření zde rozhoduje okresní soud, který může uložit například vykázání z bydlení nebo zákaz kontaktování oběti domácího násilí.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Návrh na určení péče o dítě a výživného – vzor 2022

Řešíte otázku péče o dítě a určení výživného? Poradíme vám, jak sepsat návrh a kterému soudu jej doručit.

Vymáhání výživného 2022

Zjistěte, jakými způsoby můžete vymáhat své dlužné výživné.

Dlužné výživné 2022

Kdy a jak lze řešit dlužné výživné? A bez čeho se určitě neobejdete? Právě tomu se budeme věnovat v následujícím textu.

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.