Ošetřování člena rodiny

Komu náleží ošetřovné, kdy vzniká nárok a jak dlouho může být vypláceno?

Chci získat dlužné výživné

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Je určeno pro všechny zaměstnance, kteří z důvodu péče o člena rodiny nemohou vykonávat výdělečnou činnost. Ošetřovné lze využít v případě péče o nemocného, o zdravé dítě mladší 10 let, které nemůže navštěvovat školské zařízení z důvodu jeho uzavření (např. v případě havárie či epidemie) či karantény.

Kdy vzniká nárok na ošetřovné a kdy naopak ne?

Pro vznik nároku na ošetřovné je vyžadováno, aby daná osoba žila se zaměstnancem čerpajícím ošetřovné ve společné domácnosti. Výjimkou je pouze ošetřování dítěte, které je ve střídavé či společné péči (u toho lze za společnou domácnost považovat bydliště obou rodičů). Nárok mají pouze zaměstnanci, kteří se v dostatečném rozsahu učástní nemocenského pojištění.

Ošetřovné nelze vyplatit v případě, kdy se jedná o péči o dítě, u kterého je zároveň vyplácen rodičovský příspěvek či peněžitá pomoc v mateřství. Pokud však osoba pobírající RP či PPM onemocněla a o dítě nemůže pečovat, lze ošetřovné vyplatit dalšímu členovi domácnosti.

Ošetřovné

Výše ošetřovného

Ošetřovné je vypláceno ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Výpočet denního vyměřovacího základu i jeho následná redukce probíhají obdobně jako u nemocenské.

Výplata ošetřovného

Nárok na ošetřovné vzniká prvním kalednářním dnem péče o nemocného člena rodiny a může být vypláceno maximálně 9 kalendářních dnů. U rodičů samoživitelů, kteří mají v péči alespoň jedno dítě do 16 let s neukončenou povinnou školní docházkou, je poté podpůrčí doba pro vyplácení výživného prodloužena na 16 dnů.

Další podrobnosti o ošetřovném a jeho výplatě můžete najít na stránkách ČSSZ.

Dlouhodobé ošetřovné

Od 1. června 2018 je nově poskytováno i dlouhodobé ošetřovné, které náleží zaměstnancům dlouhodobě pečujícím o blízkou osobu. Tou se v tomto případě rozumí manžel/manželka, druh/družka, příbuzný či jiná osoba žijící ve společné domácnosti, a to po dobu alespoň tří měsíců předcházejících vzniku události.

Podmínkou pro vznik nároku je především rozhodnutí lékaře o potřebě dlouhodobé péče. Podpůrčí doba pro výplatu dlouhodobého ošetřovného je poté stanovena na 90 kalendářních dnů. Dlouhodobé ošetřovné je rovněž vypláceno ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Střídavá péče

Po rozvodu či rozchodu rodičů vždy dochází k určení péče o děti. Jednou z jejích forem je střídavá péče, kdy se na výchově dítěte nadále podílejí oba rodiče.

Jak na výpočet výživného (alimentů)?

Kdybychom měli spočítat dotazy týkající se výše výživného, které jsme již od našich klientů i všech ostatních obdrželi, výsledkem by bylo velmi vysoké číslo.

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče – za jakých podmínek je takový postup možný a jaké výživné je prarodičům určeno?