Exekuce

Exekuce je velmi často nejúčinnější cestou k získání dlužných alimentů. Využívá ji tak stále více rodičů, jejichž dětem bývalý partner dluží na výživném. 

Chci získat dlužné výživné

Na začátku každé exekuce stojí návrh na její nařízení. Ten je nutné předat příslušnému exekutorovi nebo exekučnímu soudu. S přípravou návrhu vám může pomoci samotný exekutor nebo advokát.

Pokud se rozhodnete pro vymáhání prostřednictvím programu VašeVýživné.cz, exekuční návrh samozřjemě zpracujeme za vás.

Co musí obsahovat návrh na nařízení exekuce?

  • Jména, příjmení a bydliště účastníků sporu,
  • podrobnosti o případu – čeho se návrh týká, proč je podáván, jaký by měl být výsledek exekučního řízení,
  • datum a podpis,
  • označení exekutora, jemuž by měl být případ přidělen (pokud je návrh podáván přímo k soudu, který o výživném rozhodoval, je zde uveden název soudu),
  • označení exekučního titulu (nejčastěji soudem vydaný rozsudek o výživném).
Exekuce

Jak probíhá exekuce?

Každá exekuce může být zahájena až po vydání rozhodnutí. Může se jednat nejen o rozhodnutí soudu, ale také o platební rozkaz. Jakmile je takové rozhodnutí vydáno, povinnému je jedna kopie zaslána poštou. V této chvíli má povinný čas na úhradu vzniklého dluhu.

Pokud k ní nedojde, začíná samotné exekuční řízení. To je rozděleno do několika fází. V té první dochází ke zjišťování dlužníkova majetku a příjmů. Pokud exekutor zjistí, že povinný disponuje dostatečnými příjmy, vyzve jej k úhradě dluhu.

Zůstane-li i tato výzva bez povšimnutí, přichází na řadu blokace nemovitého majetku, bankovních účtů a také případných firemních podílů.

Jestliže při první lustraci není zjištěn žádný majetek ani příjmy, dochází k opakovenému zjiťování – vždy v určitých intervalech. Tento postup je opakován do té doby, dokud není nalezen finanční zdroj vhodný k uspokojení pohledávky, nebo není exekuční řízení ukončeno exekutorem (případně oprávněným).

Výpočet exekuce ze mzdy

Velmi častým finančním zdrojem pro uspokojení pohledávek jsou srážky ze mzdy. Výpočet srážek je ovlivněn mnoha faktory – roli hraje nejen výše platu, ale také počet vyživovaných osob nebo fakt, zda se jedná o přednostní pohledávku.

Dlužníkovi vždy musí zůstat nezabavitelná částka, jejíž výše je stanovena zákonem (v roce 2018 je to 6225,33 Kč u dlužníka a 1556,33 Kč za každou vyživovanou osobu, včetně manželky). Suma, kterou po odečtení nezabavitelné částky získáme, určuje zbývající část platu, s níž exekuce dále pracuje.

Je-li zbývající část platu vyšší než 9338 Kč, vše nad tuto částku získává exekutor ve prospěch oprávněného. Dále se ještě pracuje s částkou 9338 Kč, nebo s reálnou zbývající částí mzdy (pokud je nižší než 9338 Kč). Tato částka je rozdělena na třetiny, které se dělí následujícím způsobem:

  • První třetina náleží exekutorovi ve prospěch oprávněného.
  • Druhá třetina náleží exekutorovi v případě, že je exekuce vedena kvůli přednostní pohledávce.
  • Poslední třetina zůstává dlužníkovi.

S vymáháním dlužného výživného vám rádi pomůžeme. Postaráme se o právníky, exekutory i vše ostatní. Naše služby jsou navíc zcela bezplatné, a to i v případě neúspěšného vymáhání. Podívejte se, jak snadno můžete získat výživné, které vašim dětem plně náleží.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

Maturity a status studenta

Maturity klepou na dveře. A co po maturitě?

Vyrovnání majetku po rozvodu – dluhy

Které dluhy spadají do společného jmění manželů a o které se při rozvodu manželství nebudete muset dělit?