Proč je důležité řešit dluh exekučně i po podání trestního oznámení?

12. dubna 2019|Vymáhání výživného

Ptáte se, proč byste měli zahajovat exekuční řízení ve chvíli, kdy se případem neplacení výživného zabývá Policie ČR? V tomto článku najdete odpověď.

Proč je důležité řešit dluh exekučně i po podání trestního oznámení?

Řada maminek a tatínků se nás často ptá, proč by měli řešit exekuční vymáhání výživného, když už se celým případem zabývá Policie ČR.

Policie řeší tresty, exekuce dluhy

Odpověď je poměrně jednoduchá – Policie ČR se po podání trestního oznámení zabývá pouze případnými tresty, nikoliv samotným dluhem. Aby bylo spolu s potrestáním viníka získáno i dlužné výživné, je vhodné současně zahájit právě i exekuční řízení.

V některých případech se sice může stát, že policejní šetření dlužníka vystraší, a přiměje ho tak k úhradě dluhu, nejedná se však o příliš častý jev. Zahájení exekučního řízení je tak doporučeno v každém případě.

To samé ovšem platí i naopak. I v případě zahájeného exekučního řízení můžete podat trestní oznámení, a to i opakovaně, tedy vždy ve chvíli, kdy dojde ke spáchání nového trestného činu, který doposud nebyl řešen. Tato situace nastane vždy po čtyřech měsících, během kterých nedošlo ani k částečné úhradě výživného.

Je však potřeba myslet na to, že ve chvíli, kdy exekuční řízení plní svou funkci a na váš účet jsou pravidelně zasílány vymožené prostředky, podání trestního oznámení je v takové chvíli nedůvodné.

Pokud je současně podáno trestní oznámení a zahájeno exekuční řízení, dochází ke komplexnímu řešení vzniklého problému. Na dlužníka je poté vyvíjen poměrně velký tlak, což může vést k dobrovolné úhradě dluhu.

Je však potřeba brát v potaz i fakt, že pokud dojde k uvěznění dlužníka, exekučnímu vymáhání tato skutečnost příliš neprospěje.

I ve vězení však může povinný rodič pracovat – pokud je zahájeno exekuční řízení, jsou i tyto prostředky okamžitě zabaveny a zaslány ve prospěch nezaopatřeného dítěte.

Určitě tedy není potřeba vybírat si jednu či druhou možnost – zahájení exekuční řízení a současné podání trestního oznámení se vzájemně nevylučuje.

Na závěr ještě musíme podotknout, že zahájení exekučního řízení má smysl i ve chvíli, kdy dlužník ve vězení nepracuje nebo když se domníváte, že exekuce jednoduše nemá smysl. Včasným zahájením řízení zabráníte promlčení výživného, které by vás mohlo o dlužné výživné připravit.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

24. května 2019|Informace

Odvolání proti rozsudku o výživném

Jak probíhá odvolání proti rozsudku o výživném, komu se doručuje a jaká je lhůta pro jeho podání?

10. května 2019|Naše akce

Objevujeme česká města a vzděláváme sebe i ostatní

Cestujeme po českých městech, abychom se zde setkávali s pracovníky OSPODů a čerpali i předávali nové informace.

26. dubna 2019|Informace

Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční vymáhání výživného

Soudní výkon rozhodnutí, nebo exekuční vymáhání výživného? Jaké jsou výhody či nevýhody a je opravdu nutné volit pouze jednu z možností?

Všechny články