Promlčení výživného

13. června 2022|Vymáhání výživného

Kdy dochází k promlčení výživného, jaké nepříjemnosti to může oprávněnému způsobit a jak se problémům vyhnout?

Promlčení výživného
Chci získat dlužné výživné

Promlčení výživného je problém, který řeší celá řada rodičů. Je velmi důležité si uvědomit, že po určité době můžete o dlužné výživné skutečně definitivně přijít. Proto s vymáháním neotálejte a začněte s ním hned, jakmile dluh na výživném vznikne.

Kdy dochází k promlčení výživného?

Nutno podotknout, že právo na výživné (myšleno jako osobní právo dítěte) promlčet nelze. To je stanoveno přímo v občanském zákoníku. Co už však promlčeno být může, jsou měsíční splátky výživného. Rozhodující je přitom doba, po jakou jsou tyto splátky v prodlení.

Dříve platilo, že výživné se promlčovalo až po deseti letech. Tento údaj však změnil nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014. Ten stanovuje pouze tříletou promlčecí lhůtu.

Tím jsou splátky a promlčecí lhůty rozděleny do dvou kategorií. Tu první tvoří výživné splatné do 31. 12. 2013, pro které platí promlčecí lhůta 10 let. Druhou kategorii tvoří výživné splatné od 1. 1. 2014, na které se vztahuje promlčecí lhůta 3 roky.

Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni splatnosti každé jednotlivé splátky.

Ještě je nutné uvést, že promlčením sice právo na splátku výživného zcela nezaniká, ale výrazně se oslabuje. Pokud tedy povinný rodič podá námitku promlčení, splátky, kterých se promlčení týká, nemohou být nadále vymáhány.

Tento postup může oprávněnému rodiči způsobit celou řadu potíží. Kromě toho, že zaniká nárok na promlčené splátky výživného, může být promlčením ovlivněno i případné exekuční řízení.

Například pokud je zahájeno exekuční vymáhání na již promlčené splátky a povinný rodič na tuto skutečnost upozorní, dojde k zastavení řízení a oprávněný rodič bude povinen uhradit vzniklé náklady.

Prolomení promlčecí lhůty

Existují pouze čtyři případy, v nichž lze promlčecí lhůtu prolomit:

  • Trestní příkaz s konkrétní částkou k úhradě. Podáte-li trestní oznámení, jehož výsledkem je trestní příkaz obsahující částku výživného, kterou musí povinný rodič zaplatit, na tyto splátky se nevztahuje tříletá promlčecí lhůta. Ani tady se však promlčení úplně nevyhnete. Nastává totiž po deseti letech.
  • Soudní výkon rozhodnutí. Pokud jsou prostřednictvím soudu uplatňovány srážky ze mzdy, nevztahuje se na jednotlivé splátky výživného promlčecí lhůta. Je však nutné, aby proces plynule probíhal a nedošlo k žádnému výpadku. Ve chvíli, kdy by povinný ztratil práci a srážky byly pozastaveny, začíná se na dlužné výživné uplatňovat lhůta promlčení.
  • Insolvence. Promlčecí lhůty vám nemohou znemožnit přístup k dlužným alimentům ani v případě insolvence. Zde je však vždy nutné uplatnit svou pohledávku u přiděleného insolvenčního správce. Kontakt na něj naleznete v insolvenčním rejstříku.
  • Exekuce. Nejspolehlivějším způsobem, jak se vyhnout promlčení, je včasné zahájení exekučního řízení. Pokud je řízení zahájeno ještě před tím, než dojde k promlčení, není následně možné tuto námitku uplatnit. Výživné je poté možné vymáhat neomezeně dlouho. Potřebujete s exekučním vymáháním výživného pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

 

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články