Do kdy se platí alimenty

Máte již zletilé děti, které stále studují a do práce se jim nechce? Do kdy máte povinnost je živit?

Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno se samo živit a je tedy svou výživou odkázáno na rodiče. Tato skutečnost je zakotvena v ust. § 911 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podmínka, že dítě není schopno se samo živit je automaticky splněna u malých dětí a dětí, které jsou ještě školou povinné. Komplikovanější je to u dospělého dítěte, které je věčným studentem.

Zákonem není stanoven věkový limit, do kdy trvá vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti. Tedy ani dovršením zletilosti nebo věku 26let neznamená, že na výživné dítě nemá nárok. Vyživovací povinnost však nelze považovat za nekonečnou a jak již bylo výše uvedeno, jediným kritériem je způsobilost sám se živit. Nezletilí této způsobilosti nabývají dosažením věku 15 let, kdy jsou způsobilí uzavřít pracovněprávní smlouvu, ačkoli jsou i nadále v jistém rozsahu chráněni zákoníkem práce. Pokud dítě v patnácti ukončí školní docházku a nemá např. zdravotní překážky, pak mu nic nebrání, aby začalo pracovat a vy platit výživné nemusíte. Když bude zletilé dítě studovat ještě v šestadvaceti letech denním studiem vysokou školu, pak ho budete muset živit dál i o prázdninách.

Může však nastat situace, kdy se rodič musí obrátit na soud se žalobou o zrušení vyživovací povinnosti. Je to v případě, že dítě řádně nestuduje a tedy zanikla vyživovací povinnost, které se dítě domáhá třeba pod výhrůžkou podání exekučního návrhu. Trvání vyživovací povinnosti ke zletilému nesvéprávnému dítěti není nijak časově omezena a trvá od narození do smrti.

O dalších typech vyživovací povinnosti se můžete dočíst zde.

 

 

 

 

Autor: Ing. Dagmar Vogtová

Doporučené články

Návrh na zvýšení výživného – vzor 2022

Přestává soudem stanovené výživné stačit na pokrytí základních potřeb vašich dětí? Nebojte se zažádat o jeho zvýšení. Poradíme vám, jak na to.

Návrh na určení péče o dítě a výživného – vzor 2022

Řešíte otázku péče o dítě a určení výživného? Poradíme vám, jak sepsat návrh a kterému soudu jej doručit.

Speciální jednorázová dávka hmotné nouze MOP COVID19

Ocitli jste se bez finančních prostředků? Využijte dávky MOP COVID 19.

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.