Výživné si nechte pravidelně zvyšovat

22. prosince 2023|

Nebojte se žádat o to, na co má Vaše dítě nárok.

Výživné si nechte pravidelně zvyšovat

Dítě neustále roste a vyvíjí se, a tím se zvyšují jeho potřeby. Z toho důvodu zákon počítá s pravidelným zvyšováním výživného tak, aby byly upokojeny jeho potřeby a životní úroveň dítěte odpovídala životní úrovni jeho rodičů.  

Důvody pro změnu výživného jsou zde vždy, kdy se změní jeho životní situace (začne chodit do školy, přestoupí na vyšší stupeň či střední nebo vysokou školu). Také má nárok na zvýšení výživného v případě, kdy se zlepší finanční situace povinného rodiče. V praxi je zaběhlým důvodem i uplynutí doby 3 let od poslední změny výživného – po 3 letech od poslední změny výživného lze zvýšení výživného dosáhnout zpravidla bez větších problémů.

Důvody pro zvýšení výživného

  • Nástup do systému povinného vzdělávání a každý přesun na vyšší stupeň vzdělání – základní školy, druhý stupeň základní školy, střední školy, učiliště, vysoká škola
  • Mimořádný nárůst nákladů na potřeby dítěte – dítě najednou potřebuje speciální léky či zdravotní potřeby, objevily se nové či rostoucí náklady na rozvoj jeho nadání či schopností.
  • Snížení příjmu rodiče, který o dítě pečuje – typicky kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, dočasné ztráty nebo nucené změny zaměstnání, ale i jiných důvodů.
  • Zvýšení příjmů povinného rodiče nebo získání nového majetku na jeho stranu.
  • Uplynutí 3 let od poslední změny výše výživného.

Pro zvýšení výživného můžete použít náš vzor jak pro nezletilé dítě tak pro zletilého.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články