Návrh na zvýšení výživného zletilé dítě – vzor 2024

3. června 2022|Informace

Přestává soudem stanovené výživné stačit na pokrytí základních potřeb zletilého dítěte? Zažádejte o jeho zvýšení. Poradíme vám, jak na to.

Návrh na zvýšení výživného zletilé dítě – vzor 2024

V případě, že je dítě zletilé, je třeba, aby  návrh na zvýšení výživného podalo samo. Pokud se chce nechat zastoupit matkou (popř. otcem), musí rodiči udělit procesní plnou moc k zastupování.

Při každém zvýšení výživného soud posuzuje, zda došlo ke změně poměrů jak na straně dítěte, tak na straně rodiče a zda je výživné přiměřené jejich poměrům a jaké jsou odůvodněné potřeby dítěte. Problematiku upravuje    § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Výživné lze požadovat za dobu nejdéle 3 let zpětně ode dne zahájení soudního řízení (§ 922 odst. 1, věta za středníkem obč. zák.)

Pro orientační výši výživného můžete využít naší kalkulačku, která vychází z doporučujících tabulek pro české soudy.

Vzor návrhu na zvýšení výživného pro zletilé děti

Název soudu

Adresa soudu 

Jednací číslo: (označení vydaného rozsudku na výživné)

Žalobce:

Žalovaný/á:

Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě

Dvě kopie

Přílohy dle textu

I. 

Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne …, č.j. … byla tehdy nezletilá/lý ………….. svěřen/a do výchovy matky/otce a otci/matce bylo určeno přispívat na její výživu částkou 1 800 Kč měsíčně. Tento rozsudek nabyl právní moci dne …

Důkazy:

rozsudek Okresního soudu v … ze dne …, č.j. …

II.

Nyní žalobce/kyně studuje 1. ročník Univerzity …………………….. v ……………, obor ……………….. a s ohledem na to, že od poslední úpravy výživného uplynulo již …… let, má žalobce/kyně za to, že se změnily jeho/její odůvodněné potřeby, proto žádá soud o zvýšení výživného.

Výdaje žalobce/kyně spočívají především v nákladech na ………………………… ………………………………… . V každém semestru pak je třeba nakoupit učebnice a skripta a další pomůcky, což představuje částku okolo …………………………….Kč za semestr. Další výdaje pak samozřejmě jsou spojeny se stravováním, oblékáním, pořizováním hygienických potřeb, či přiměřené náklady na kulturu a zábavu.

Výše uvedené výdaje žalobce/kyně hradí z výživného od otce/matky a z finančních prostředků, které jí poskytuje její matka/otec. Žalobce/kyně vzhledem k náročnosti studia nemá možnost přivydělat si v průběhu školního roku, část finančních prostředků si však opatřuje prázdninovými brigádami.

Žalovaný/ná podniká /je zaměstnána v oboru ………………………………………….. Jeho/její příjmy žalobkyně nezná/zná …………………………………………………………

III.

Vzhledem k tomu, že oprávněné potřeby žalobce/kyně se od poslední úpravy výživného zvýšily ať už v souvislosti s jeho/jejím studiem na vysoké škole, tak i v souvislosti s obecným nárůstem cen většiny zboží, navrhuje žalobkyně, aby soud vydal tento rozsudek:

Výživné, které je žalovaný/á podle rozsudku Okresního soudu v ………………. ze dne …………….., č.j. ………………, povinen/na platit žalobci/kyni ve výši 1 800,- Kč měsíčně, se počínaje dnem …………. zvyšuje na částku 3 500,- Kč měsíčně. Výživné je splatné vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám žalobce/kyně.

Důkazy:

potvrzení u studiu

doklady výdajů spojených se studiem

účtenky za ubytování na koleji

 

V …………………………. dne ………………………..

………………………….

Autor: Ing. Dagmar Vogtová

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články