Výsledky průzkumu – samoživitelé a nový školní rok

1. října 2021|Tiskové zprávy

Výsledky průzkumu - samoživitelé a nový školní rok.

Výsledky průzkumu – samoživitelé a nový školní rok

Více jak 65 % rodičů samoživitelů se nestihlo připravit na nový školní rok. Až 15 % z nich si na toto náročné období muselo půjčit finance

Praha, 29. září – Rodiče samoživitele výrazně finančně i časově ovlivňuje jakýkoliv „výpadek“ v podobě prázdnin nebo nemocí. Pořízení školních pomůcek, placení kroužků nebo obědů je velmi nákladné a toho, co si samoživitelé nemohou dovolit, je nespočet. A i přesto, že se zvyšuje životní úroveň, s tím výdaje na bydlení, na valorizaci výživného zatím samoživitelé mohou nadále jen čekat. Více jak 65 % rodičů samoživitelů se nestihlo připravit na nový školní rok. Až 15 % z nich si na toto náročné období muselo půjčit finance.

Na nový průzkum, který prováděl program VašeVýživné.cz provozovaný Asociací neúplných rodin, odpovídalo celkem 500 rodičů samoživitelů.

Náklady na školáky jsou rok od roku vyšší. A proto se domácnosti s nižšími příjmy mohou v takový moment dostat do tíživé finanční situace. Dle průzkumu společnosti Provident Financial vyplývá, že výdaje za školní pomůcky a další nezbytnou výbavu jen na začátku školního roku činí v průměru 3 000 korun za dítě. To však není finální částka. Je k tomu třeba připočítat také výdaje za školní obědy, mimoškolní kroužky apod. Na otázku, jak se na toto období v roce rodiče samoživitelé připravují, zodpovědělo pouze 27 % z nich, že stihli na nový školní rok dětem našetřit, 21 % rodičů samoživitelů budou pomůcky shánět z druhé ruky. Sáhnou do kontokorentu nebo si půjčit peníze musí až 15 % dotázaných.

„Z nového školního roku jsem nervózní vždy už od jara. Po tom, co nějak vyřeším letní prázdniny, je tu další výdaj. Ten, co se bohužel nedá úplně obejít,“ říká maminka Martina a dodává: „Kvůli covidu jsem přišla o brigádu, a tak šetřím, kde se dá. Letos jsem si na školní pomůcky a alespoň jeden kroužek, půjčila peníze od rodičů. Nejzazší možností je půjčka od banky.“

Dagmar Vogtová, koordinátorka programu VašeVýživné.cz k tomu dodává: „Vzdělání a nabyté dovednosti ze zájmových kroužků jsou pro budoucnost dítěte klíčové. Právě s pokrytím nákladů na vzdělání nebo zájmovou činnost může rodičům pomoci úřad práce s dávkou mimořádné okamžité pomoci na náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Tato dávka je namířena na nízkopříjmové rodiny. Rodiče by se měli na možnost získání této dávky informovat na úřadu práce, ke kterému náleží svým bydlištěm. Z našich zkušeností víme, že spousta rodičů se ostýchá o nějakou dávku požádat nebo vůbec neví, na jakou pomoc od státu by měli nárok.

Mnoho rodičů stále nezaznamenalo novou dávku v podobě náhradního výživného, které je poskytováno nezaopatřenému dítěti, kterému není povinnou osobou hrazeno stanovené výživné nebo je hrazeno částečně. Setkáváme se s rodiči, kteří se mylně domnívají, že na dávku nemají nárok, když nežijí sami jen s dítětem, ale třeba znovu uzavřeli sňatek nebo nové partnerství. Každý rodič, kterému není hrazeno výživné na základě pravomocného rozsudku a jehož dítě je nezaopatřené, má nárok na dávku náhradního výživného. Současně však musí doložit, že zahájil soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci pro dluh na výživném. Rodiče mohou exekuci podat sami nebo se mohou na nás obrátit a my s nimi nezávazně projdeme jejich situaci a se zahájením exekuce jim bezplatně pomůžeme.“

Na mimoškolní aktivity nezbývají peníze

Na otázku, co si v období školního roku pro své dítě nemohou rodiče samoživitelé dovolit, se většina shodla na tom, že jim nedopřejí z finančních důvodů zájmové kroužky. Mnoho z nich nemůže dětem dopřát ani školní obědy. Až 55 % dotázaných rodičů přiznalo, že děti na mimoškolní aktivity docházet nebudou, a to z důvodu finančního, ale i časového.

„Ráda bych, aby měla dcera nějakou aktivitu, ale vzhledem k tomu, že mám práci a dvě brigády, neměla bych čas jí na kroužek vodit nebo ji vyzvedávat. Snad až bude o trochu starší,“ říká samoživitelka Tereza.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články