Výše výživného na děti 2020

Spočítejte si přibližnou výši výživného pro vaše děti.

Chci získat dlužné výživné

Rodiče mají vyživovací povinnost vůči dětem od jejich narození a trvá do té doby, dokud se dítě není schopno samostatně živit.  Doba trvání vyživovací povinnosti tak není omezena dosažením zletilosti dítěte, jak by se dalo očekávat, ale ani dovršením 26 let věku dítěte či jiného věku.

Zákon o rodině nestanoví žádnou pevnou věkovou hranici, která by omezovala trvání vyživovací povinnosti rodičů k dětem. V případě, že se dítě nebude schopno samostatně živit například z důvodu plné invalidity, tak vyživovací povinnost bude trvat po celou dobu jejich života.

Podle čeho se určuje výše výživného?

Obecná kritéria pro určení výživného jsou majetkové poměry povinného a odůvodněné potřeby oprávněného. Specifické kritérium vyměřování vyživovací povinnosti rodičů k dětem je, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

V současné době u nás neexistují žádné pevně stanovené měřítko, dle kterého by bylo možné určit výši výživného snadno a rychle. Právní úprava určování výživného je založena na posouzení uvedených obecných kritérií v souvislosti s úvahou soudu.

 

Soudu je třeba dodat co nejvíce důkazních materiálů. Mezi ně patří přehled o příjmech i doklady za úhradu jídla, léků, zájmových kroužků apod.

Soud o výživném rozhodne na základě návrhu na určení péče, který podává jeden z rodičů. Nejprve je stanovena péče a následně je určena i výše výživného.

Orientační výši výživného si můžete spočítat v naší kalkulačce. Je však potřeba počítat s tím, že tato výše je pouze přibližná a v konečném důsledku vždy záleží na rozhodnutí daného soudce.

Autor: Ing. Dagmar Vogtová

Spočítejte si, na jak vysoké alimenty máte nárok

1Zadejte čistý měsíční příjem dlužníka.
Nevadí, pokud ho neznáte přesně.

2Kolik dětí s tímto partnerem máte?

1 2 3 4 5

3Kolik let je vašim dětem?


Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Doporučené články

Ošetřovné – novinky.

Přinášíme vám nejnovější informace o ošetřovném.

Ošetřovné od 14. 10. 2020

Jak je to od zítřka s ošetřovným?

Příspěvek na bydlení – změny od července 2020

Pokud se rodič samoživitel ocitne ve finanční nouzi, hledá podporu, kde se dá – například u státu, od kterého může získat příspěvek na bydlení. Jak to s tímto příspěvkem nyní je?

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.