Vymáhání výživného s programem VašeVýživné.cz

24. ledna 2019|Vymáhání výživného

Zajímá vás, jaký je rozdíl mezi vymáháním s asistenčním programem a „na vlastní pěst“? Nebo chcete znát výši odměny exekutora? Odpovíme na všechny vaše otázky.

Vymáhání výživného s programem VašeVýživné.cz
Chci získat dlužné výživné

Často se nás ptáte, jakým způsobem je určena odměna exekutora, jaká je její výše, proč vám chodí méně peněz, než kolik exekutor reálně strhne a také proč se vlastně vyplatí zahájit vymáhání prostřednictvím našeho programu. Nyní bychom vám na tyto dotazy rádi odpověděli.

Vymáhání výživného

V úvodní infografice můžete vidět výhody našeho asistenčního programu a také cíle, kterých bychom v dohledné době rádi dosáhli.

V následujících pasážích se podíváme na samotné vyplácení vymožených peněz a také si vysvětlíme zákonné náklady exekučního řízení.

 

Odměna exekutora

Existuje zákonem stanovená odměna exekutora. U dlužných částek do 3 milionů korun se jedná o 15 % z celkové dlužné částky. Minimální výše odměny je poté stanovena na 2 000 Kč.

Kromě zmíněných 15 % tvořících odměnu exekutora je však nutné počítat ještě s dalšími náklady. Konkrétně se jedná o paušální náhradu hotových výdajů, která je stanovena na 3 500 Kč, a také daň z přidané hodnoty.

Vše si můžeme ukázat na modelovém příkladu. Pokud máme dluh ve výši 100 000 Kč, jsou zde stanoveny následující náklady:

  • 15 000 Kč (odměna exekutora – 15 % z dlužné částky),
  • 3 500 Kč (paušální náhrada hotových výdajů),
  • 3 885 Kč (daň z přidané hodnoty – 21 % z odměny a paušální náhrady).

V případě dluhu ve výši 100 000 Kč budou zákonné náklady exekuce činit 22 385 Kč.

Veškeré náklady jsou vždy vymáhány nad rámec dlužné částky, jejich plátcem je tedy povinný, což znamená, že oprávněný (věřitel) v případě úspěšného exekučního řízení získává 100 % dlužné částky, na níž má nárok.

V některých případech však mohou exekutorské úřady požadovat úhradu zálohy na náklady exekuce. Tato záloha je vratná a je rovněž vymáhána na dlužníkovi. Alespoň část nákladů je však věřitel povinen uhradit ve chvíli, kdy je exekuční řízení ukončeno exekutorem z důvodu neřešitelnosti případu.

Zde se dostáváme k další výhodě našeho asistenčního programu – u nás nikdy neplatíte žádné zálohy ani skutečné náklady exekučního řízení (a to ani v případě jeho neúspěšného ukončení). Abyste tyto výhody mohli využít, je nutné nechat proběhnout celé exekuční řízení až do konce. Tím se rozumí úspěšné vymožení celé dlužné částky nebo ukončení řízení exekutorem z důvodu nemajetnosti dlužníka.

Proč od začátku nechodí celá stržená částka?

Zákon kromě výše nákladů exekučního řízení stanovuje i způsob, jakým jsou tyto náklady uhrazeny. Je zde uvedeno, že tyto náklady mají přednost před samotným věřitelem a jeho dlužnou částkou. V běžné praxi jsou tak nejprve umořeny náklady exekučního řízení a až poté dochází k zasílání peněz věřiteli.

Nám se tento přístup nelíbí. Kromě toho si moc dobře uvědomujeme, že rodičům dlužné výživné chybí a potřebují jej opravdu akutně. Proto jsme s exekutorskými úřady, s nimiž spolupracujeme, uzavřeli dohodu, že už od samého začátku bude alespoň část peněz zasílána samotnému rodiči, tedy věřiteli.

Vždy samozřejmě platí, že v případě úspěšného vymáhání získáte celých 100 % dlužné částky. Náklady jsou vymáhány nad rámec dlužného výživného, jen jsou strhávány už od začátku. Jakmile jsou tyto náklady pokryty, získává věřitel celou měsíční vymoženou částku pro sebe.

 

Proč stržené peníze nepřijdou hned?

Zde musíme zdůraznit, že při přeposílání peněz neexistuje žádný prostředník a my osobně s financemi klientů nikdy nedisponujeme. Peníze jdou vždy od exekutora přímou cestou ke klientovi.

Věřte, že nikdo vaše peníze záměrně neblokuje a neznemožňuje vám přístup k nim. Exekutoři vždy dělají vše pro to, aby se k vám vaše peníze dostaly co nejdříve. Postupy exekutora však podléhají zákonným lhůtám, které mohou předání peněz klientovi výrazně zpomalit.

Jako příklad si můžeme uvést exekuční vymáhání u jedné z našich klientek. U té bylo exekuční řízení zahájeno 28. dubna. Exekutor obdržel pověření k zahájení exekuce o necelý měsíc později, konkrétně 23. května. O týden později již zablokoval povinnému část mzdy, až o měsíc později (29. června) mu však mohl odeslat potřebné dokumenty (povinnému jsou dokumenty doručeny po provedení všech lustrací s tím, že k blokaci dochází již v mezidobí, když dojde k obdržení pozitivní lustrace). Dokumenty byly doručeny povinnému 13. července.

Poté následovala 30denní lhůta, během níž není možné uvědomit ostatní účastníky řízení o exekučním příkazu. Protože byly postiženy i účty povinného, postupovalo se dle ustanovení § 58 EŘ, které stanovuje jasný postup pro vyrozumění v těchto případech. Účastníci tak byli vyrozuměni o exekučním příkazu na mzdu až 10. září, 18. září poté obdržel exekutor plnění. Vymožené peníze tak vyplatil opravněné klientce v zákonné lhůtě dne 2. října.

 

Je vždy vymoženo alespoň nějaké výživné?

Ačkoliv naši odborní poradci, advokáti i exekutoři dělají vše, co je v jejich silách, některé případy musí dříve či později označit jako neřešitelné. Nejčastějším důvodem pro předčasné ukončení exekučního řízení je nemajetnost dlužníka. Exekutoři vždy mohou postupovat pouze dle platných zákonů. Nemohou tedy postihnout například práci „na černo“ či finance převedené na jinou osobu. Nám se tyto omezené možnosti samozřejmě nelíbí. Stále tak bojujeme za lepší vymahatelnost dlužného výživného, protože současný systém mnohdy nahrává spíše dlužníkům.

I v případech, kdy máte podezření na nemajetnost dlužníka, však stojí za to vymáhání výživného vyzkoušet. Mnohdy totiž dlužníci alespoň nějakým majetkem či příjmy disponují, jen je pečlivě ukrývají před svým okolím. Exekutor při svých lustracích tyto příjmy odhalí a může je postihnout. Pro vás navíc vždy platí, že vymáhání výživného zůstává bezplatné.

Máte další otázky týkající se výživného, na které jste zde nenalezli odpověď? Podívejte se mezi nejčastěji kladené dotazy. Pokud ani tady nenajdete, co hledáte, napište nám na e-mail info@vasevyzivne.cz nebo volejte na bezplatnou infolinku 800 400 441.

 

Chcete pomoci s vymáháním dlužného
výživného?

Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci. Zanechte nám svůj
kontakt a my už se vám ozveme.

Za naše služby nic neplatíte Za naše služby nic neplatíte
Nemusíte nikam jezdit Peníze můžete mít do 3 měsíců
Získáte odborné rady a podporu Získáte odborné rady a podporu

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články