Vymáhání výživného 2024

Zjistěte, jakými způsoby můžete vymáhat své dlužné výživné.

Chci získat dlužné výživné

V případě, že není řádně hrazeno soudem stanovené výživné, je jeho vymáhání tou nejspolehlivější cestou k úspěchu. Nabízejí se přitom hned dvě možnosti, jak dlužné výživné vymáhat. Jedná se o soudní výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání výživného. Jak se od sebe liší a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Soudní výkon rozhodnutí

Už samotný název napovídá, že v tomto procesu bude figurovat soud – a je to skutečně tak. Rodič či zletilé dítě se obrací na soud, který o výživném naposledy rozhodoval.

Soud následně postihne příjem, případně bankovní účet povinného. Vždy je však možné zvolit pouze jednu z možností. Další finanční zdroje zde nejsou postihovány a pokud dojde např. ke ztrátě zaměstnání, je soudní výkon rozhodnutí pro nemožnost plnění zastaven.

Informace o příjmu či bankovních účtech by měl soudu dodat oprávněný.

Právě nemožnost zabavení více finančních zdrojů a nutnost dodání informací ze strany oprávněného patří mezi největší nevýhody soudního výkonu rozhodnutí.

Za výhodu soudního výkonu rozhodnutí lze považovat okamžité předání zabavených prostředků oprávněnému, a to v jejich plné výši.

Vymáhání výživného 2019

Exekuční vymáhání výživného

O poznání efektivnějším a komplexnějším způsobem vymáhání výživného je exekuce. Oprávněný rodič či zletilé dítě se zde obrací přímo na exekutora, který na základě soudního pověření exekuci zahajuje.

Exekutor následně lustruje veškerý majetek i příjmy povinného a postihuje veškeré finanční zdroje vhodné k uspokojení pohledávky. Oprávněný nemusí podávat žádné informace, exekutor vše zjistí při svých pravidelných lustracích.

Exekuce není zastavena v případě ztráty některého z finančních zdrojů.

Právě možnost současného zabavení několika finančních zdrojů a pravidelné provádění lustrací patří mezi hlavní výhody exekučního řízení.

Možnou nevýhodou tak může být jedině zákonné právo exekutora na přednostní úhradu své odměny a nákladů na vedení exekuce. Vždy však platí, že v případě úspěšného vymáhání získává oprávněný celých 100 % své dlužné částky.

Další nevýhodou je poté nutnost úhrady nákladů na vedení exekuce v případě neúspěšného vymáhání – tuto nevýhodu však můžete eliminovat spoluprací s naším programem, kde i v případě neúspěšného vymáhání zůstávají služby exekutorů, advokátů i našich odborných poradců zcela bezplatné.

A máme dobrou zprávu i pro ty, kteří se mezi exekučním vymáháním výživného a soudním výkonem rozhodnutí nemohou rozhodnutout – tyto dva způsoby vymáhání výživného se vzájemně nevylučují a lze je vykonávat současně.

Autor: Vaševýživné.cz

Chci získat dlužné výživné

Spočítejte si, na jak vysoké alimenty máte nárok

1Zadejte čistý měsíční příjem dlužníka.
Nevadí, pokud ho neznáte přesně.

2Kolik dětí s tímto partnerem máte?

1 2 3 4 5

3Kolik let je vašim dětem?


Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Doporučené články

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

Maturity a status studenta

Maturity klepou na dveře. A co po maturitě?

Vyrovnání majetku po rozvodu – dluhy

Které dluhy spadají do společného jmění manželů a o které se při rozvodu manželství nebudete muset dělit?