Tipy a triky na správně strukturovaný životopis!

6. února 2023|

Dnes Vám přinášíme tipy a triky na správně strukturovaný životopis. Jelikož se jedná o velmi důležitou část prvního kontaktu mezi Vámi a firmou.

Tipy a triky na správně strukturovaný životopis!

Základní kouzlo spočívá v jasnosti, přehlednosti, stručnosti, přitažlivosti a hlavně pravdivosti. Životopis vypovídá o tom, jak Vy sami dokážete šetřit nejen svůj pracovní čas, ale i čas budoucích spolupracovníků.

První  věc, na kterou se zaměříme jsou Kontaktní údaje, zde je nutné uvést jméno a příjmení, popřípadě titul. Dále adresu, telefon a e-mailovou adresu. U jména a příjmení nikdy nepoužívejte iniciály, či oslovení (pan, paní, slečna), co se týče adresy, tak není nutné abyste uváděli adresu trvalého bydliště, stačí pouze pokud uvedete korespondeční adresu. E-mailová adresa by nejlépe měla být ve tvaru jmeno.prijmeni@domena.cz (doména = seznam, gmail, atlas, email, apod.) Rozhodně není vhodné používat adresy typu: jmeno@nazevfirmy.cz, mamina69, nezadanakvetinka, velkejpiják, milujuauta, apod. Můžete uvést datum a místo narození, státní příslušnost či stav – není to však povinné.

Dále Vzdělání, údaje o vzdělání i kariéře je nutné uvádět od nejnovějších k nejstarším(vysoká škola, střední škola – základní škola se neuvádí. Uvádějte časové údaje, tedy odkdy dokdy jste studovali, název a sídlo školy, kde jste studovali, obor, způsob ukončení školy (státní zkouška, maturitní zkouška, apod.)
Pracovní zkušenosti je nutné opět uvádět od nejnovějších údajů, jelikož zaměstnavatele obvykle zajímá hlavně stav od současnosti několik let dozadu. Je třeba uvést, odkdy dokdy zaměstnání trvalo, název zaměstnavatele, místo, název pozice. V této části se uvádí imateřská dovolená, či evidence na úřadu práce. Pokud jste se na úřadě práce evidovali po dobu kratší než půl roku, nemusíte evidenci na úřadu práce uvádět.

Další vzdělání a jazykové znalosti  na tyto údaje se často zapomíná, avšak jsou důkazem Vašeho zájmu o zvyšování kvalifikace a o prohlubování vlastních znalostí. Jedná se o rekvalifikace, absolvované kurzy, školení, ze kterých máte doklad o absolvování, tedy certifikát či osvědčeníJazykové znalosti v současné době vyžaduje téměř každý zaměstnavatel, je tedy nezbytné uvést jaký jazyk ovládáte a na jaké úrovni. Rodný jazyk se však do jazykových znalostí neuvádí.

Mezi Další schopnosti se řadí především řidičský průkaz (skupina), ovládání PC – uveďte všechny PC, ekonomické znalosti – ovládáte-li účetnictví či vedení pokladny.

Zájmy zahrnovat do životopisu tento oddíl není nutné. V této části však můžete uvést dobrovolnické aktivity, členství v klubech, sdruženích, asociacích, zájmových organizacích, profesních sdruženích apod.

Reference
Je užitečné, když můžete uvést kontakt na osoby, které o Vás mohou podat reference. Někteří zaměstnavatelé to doslova vyžadují. Pokud tuto rubriku můžete vyplnit, je to bod pro Vás.

Poslední část se týká místa, data a podpisuDatum životopisu by vždy mělo být aktuální. Podpisem prohlašujete pravdivost údajů. Pokud jej zasíláte elektronicky, tak stačí podpis pouze tiskacím písmem, tedy celé Vaše jméno. Pokud poštou, tak je nezbytné jej i ručně podepsat.

10. základních pravidel

1. V životopise používejte vždy jen jeden typ písma, nepoužívejte grafické efekty. Vyberte si jeden formát a dodržte ho v celém dokumentu.

2. Abyste už na začátku zaujali pozornost personalisty, pošlete své dokumenty (životopis, průvodní dopis atd.) ve velké obálce.

3. Pokud životopis posíláte e-mailem, používejte formáty, které nezpůsobí problémy při otevírání.

4. Pokud připojujete fotografii, měla by být v pravém horním rohu. Obvykle se posílají fotografie rozměrů shodných s fotografiemi na občanský průkaz či pas. Není vhodné posílat fotografie z oslav či společenských akcí. Vytvoření fotografií svěřte odborníkům v kvalitní fotoslužbě.

5. Uvádějte pouze pravdivé informace.

6. Nepište do životopisu nic, co by mohlo vzbudit pochybnosti, nebo co by mohlo vést k Vašemu vyřazení (například důvod, proč odcházíte od současného zaměstnavatele). Takovéto informace můžete poskytnout během pohovoru. Ze životopisu je vynechte.

7. Nepoužívejte zkratky. Profesionálním nebo technickým žargonem pište jen tehdy, pokud jde o jazyk relevantní k pozici, o kterou se ucházíte.

8. Nepoužívejte výstřední úpravy dokumentu, jako je vlastní dopisní papír, barevný papír, jiný rozměr než A4, výstřední styl písma apod.

9. Nepřikládejte fotografie, které nejsou určeny na doklady (vyhněte se momentkám).

10. Nenadhodnocujte své schopnosti a znalosti.

(Převzato z http://www.profesia.cz/cms/kariera-v-kostce/hledam-praci/zivotopis/zivotopis-tipy-a-triky/40420?detail=1.) 

Doporučené články

22. února 2024|

Výše výživného a potenciální příjmy povinného

Co soud posuzuje při určení výživného?

15. února 2024|

Konec používání názvu „péče“

Už žádná střídavá nebo výlučná péče. Oba budou rodiči a pouze se stanoví, kdo se které dny o děti stará.

7. února 2024|

Úprava systému sociálních dávek od roku 2025

MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let, ocenit má hlavně rodiny a snahu pracovat.

Všechny články