Stanovení výživného 2024

Chci získat dlužné výživné

Výši výživného  lze stanovit dvěma způsoby. Tím prvním je dohoda mezi rodiči, která může mít ústní či písemnou podobu. Tento způsob lze využít jen u nesezdaných partnerů.

Dále je potřeba si uvědomit, že dohoda nikdy není soudně vymahatelná. V případě, že dojde k neplacení výživného, je potřeba obrátit se na soud a výživné stanovit soudně.

Druhý způsob je soudní určení výživného. To je vyžadováno u rozvádějících se manželů a obecně je více doporučováno i nesezdaným partnerům právě díky své vymahatelnosti.

Soud rozhodne na základě návrhu na určení péče, který je podán jedním rodičem. V rámci stanovení péče je rozhodnuto  i o výši výživného.

Jak postupuje soud?

Pokud dojde k dohodě mezi rodiči a dohoda odpovídá zájmům dítěte, soud ji většinou bez dalších potíží schválí. V případě, že rodiče nejsou domluvy schopni, soud přezkoumává jejich majetkové poměry a určuje výši výživného zcela samostatně.

Soud zohlední nejen příjmy a výdaje obou rodičů, ale také oprávněné potřeby dítěte a náklady na jejich uspokojení nebo další vyživovací povinnosti rodičů.

Vyšší výživné může soud určit například ve chvíli, kdy dítě potřebuje speciální potraviny či léčiva a náklady na jejich pořízení jsou výrazně vyšší.

Z těchto důvodů je soudu potřeba doložit co nejvíce důkazních materiálů. Mezi které patří přehled o příjmech i doklady za úhradu jídla, léků, zájmových kroužků apod.

Orientační výši výživného si můžete spočítat v naší kalkulačce. Je důležité počítat s tím, že takto stanovená výše je pouze přibližná a v konečném důsledku vždy záleží na rozhodnutí daného soudce.

Autor: Ing. Dagmar Vogtová

Spočítejte si, na jak vysoké alimenty máte nárok

1Zadejte čistý měsíční příjem dlužníka.
Nevadí, pokud ho neznáte přesně.

2Kolik dětí s tímto partnerem máte?

1 2 3 4 5

3Kolik let je vašim dětem?


Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Doporučené články

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

Maturity a status studenta

Maturity klepou na dveře. A co po maturitě?

Společně posuzované osoby v domácnosti 

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?