Šikana u dětí – jak ji rozpoznat a jak své děti chránit?

6. září 2018|Informace

Průzkumy týkající se šikany přinesly šokující výsledky. Se šikanou se údajně setká přibližně třetina školou povinných dětí. Následky jsou přitom nedozírné. V některých případech může šikana ovlivnit celý budoucí život dítěte.

Šikana u dětí – jak ji rozpoznat a jak své děti chránit?

Průzkumy týkající se šikany přinesly šokující výsledky. Se šikanou se údajně setká přibližně třetina školou povinných dětí. Následky jsou přitom nedozírné. V některých případech může šikana ovlivnit celý budoucí život dítěte.

Šikana může mít celou řadu podob – a vůbec nemusí jít o fyzické napadání či krádeže osobních věcí. Mnohdy jde spíše o psychický teror. V takovém případě bývají oběti izolovány od kolektivu, ignorovány ostatními spolužáky, slovně napadány a ponižovány před ostatními. V současné době mohou být nástrojem i sociální sítě, jejichž prostřednictvím jsou šířeny nežádoucí fotografie, urážlivé zprávy či jiný obsah (tzv. kyberšikana).

K psychické šikaně se častěji uchylují dívky, u chlapců se zase více setkáváme s fyzickými útoky. Oba druhy šikany jsou velmi nebezpečné a nesmí být v žádném případě podceňovány. Téma jako takové by určitě nemělo být přehlíženo, a to zejména rodiči a učiteli. Jak tedy šikanu rozpoznat? A jak své potomky chránit?

Nedávejte najevo přílišné rozdíly

Tento bod platí nejen pro rodiče potenciálních obětí, ale také agresorů. Může se vám to zdát jako nesmysl, děti si však více než kdokoliv jiný všímají rozdílů. Nový mobil, značkové boty nebo obnošené oblečení. To vše mohou být podněty k šikaně. Snažte se tedy zajistit, aby vaše dítě vynikalo co nejméně a veďte jej k tomu, aby se ke všem ostatním dětem chovalo hezky a bez rozdílů.

Mluvte s dětmi o škole

Snažte se najít každý den alespoň chvilku času a bavte se se svými dětmi o škole. Ptejte se na oblíbené předměty, na kamarády, vztahy s učiteli… Snažte se zjistit, jakou pozici zastává váš potomek v kolektivu. Je oblíbený? Nebo stojí spíše stranou? I to je důležité. Děti plnící role„outsiderů“ se velmi často stávají oběťmi šikany.

Zmiňujte se také o samotné šikaně, o jejích důsledcích a také o tom, jak ji rozpoznat. Řada dětí totiž vůbec nemusí vědět, že se v jejich případě jedná právě o ni.

Naslouchejte a snažte se pochopit

Když se svým potomkem mluvíte, věnujte se opravdu jen jemu. Vypněte televizi, odejděte od počítače a odložte mobil. Buďte tady jen pro něj. Postarejte se zkrátka o to, aby ve vás vaše dítě získalo důvěru a mělo vždy jistotu, že se vám může s čímkoliv svěřit.

Odhalte problém co nejdříve

Budete-li spolu mluvit opravdu pravidelně, snáze poté rozpoznáte případný problém. Všímejte si i těch nejmenších detailů. Nebaví se s nejlepším kamarádem? Horší se prospěch v oblíbených předmětech? Chce se vyhnout škole? Stěžuje si často na bolesti břicha a zažívací problémy? Nemůže usnout dlouho do noci? To vše mohou být varovné signály. Jakmile se některý z nich objeví, snažte se zjistit přesnou příčinu potíží.

Snažte se vzniklou situaci řešit s klidem

Zjistíte-li, že se vaše dítě skutečně stalo obětí šikany, zachovejte klid. Ano, je to složité, avšak velmi důležité. Zbrklým jednáním byste mohli celou situaci jedině zhoršit. Určitě není vhodné okamžitě vyhledat agresora, případně jeho rodiče, a začít s nimi situaci řešit. Takové jednání by se mohlo obrátit proti vašemu dítěti. Raději si v klidu sedněte a promyslete si další postup. Nejlepší bude, když celou situaci proberete s jiným dospělým – např. s partnerem, otcem dítěte nebo s přáteli. Nepanikařte a snažte se co nejvíce podpořit své dítě.

Promluvte si s učiteli, výchovnými poradci a ředitelem školy

Doprovoďte své dítě do školy a promluvte si zde s jeho učitelem, případně s výchovným poradcem nebo s ředitelem školy. Co nejlépe jim vysvětlete situaci a snažte se najít to nejlepší možné řešení. Určitě se nenechte uchlácholit sliby, že učitel na celou situaci dohlédne. Povinností každé školy je, aby takovou situaci začala řešit okamžitě. Chtějte tedy vědět, jaký bude postup a kdy se učitel sejde s rodiči agresora. Pokud budete mít pocit, že škola problematiku dostatečně neřeší, neváhejte se obrátit přímo na jejího zřizovatele nebo rovnou na Českou školní inspekci.

Požádejte o přeřazení do jiné třídy

Pokud již šikana dosáhla kritické hranice a vaše dítě se bojí chodit do školy, požádejte školu o přeřazení do jiné třídy, popřípadě o individuální plán s domácí výukou. Vše je o domluvě. V případě, že by vám škola nechtěla, nebo nemohla vyjít vstříc, můžete uvažovat také o změně školy.

Postarejte se také o následnou péči

Samotným vyřešením šikany to však ještě nekončí. Teď je nutné postarat se o to, aby negativní zážitek ovlivnil budoucí život dítěte co možná nejméně. Nejlepší bude, když jej svěříte do péče psychologa, který s ním vše probere a pomůže mu situaci překonat. Vy sami se snažte potomka co nejvíce podporovat v aktivitách, v nichž se mu daří. Určitě se vyhněte jakémukoliv ponižování či posmívání.

Máte i vy se šikanou své vlastní zkušenosti? Jak jste ji odhalili a jak jste celou věc vyřešili? Podělte se s námi i s dalšími rodiči ve FB skupině Rodina, výživné a vše s tím spojené.

Použitá fotografie: Janko Ferlič (Unsplash)

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

16. května 2024|

Příspěvek pojišťoven na letní tábory

Podmínky čerpání je nutné zjistit přímo na webu zdravotní pojišťovny.

9. května 2024|

Návrh na výživné pro zletilého – vzor 2024

I zletilé dítě má nárok na výživné, zde je vzor jak o něj u soudu zažádat.

2. května 2024|

Co se dá dělat, když dlužník skrývá majetek?

Ačkoli se na první pohled může zdát, že dlužník nic nemá, tak realita může být odlišná.

Všechny články