O bezplatné vymáhání výživného zažádalo skoro 3000 rodičů

20. května 2016|Tiskové zprávy

O bezplatné vymáhání výživného zažádalo skoro 3000 rodičů

O bezplatné vymáhání výživného zažádalo skoro 3000 rodičů

  • Projekt VašeVýživné.cz Asociace neúplných rodin denně zkontaktuje pět desítek rodičů.
  • Neplacení alimentů se prokazatelně týká všech sociálních vrstev.
  • Dlužníků je výrazně víc, než ukazují dosavadní statistiky

Služba VašeVýživné.cz Asociace neúplných rodin, která pomáhá bezplatně vymáhat dlužné výživné, funguje teprve dva měsíce. Za tu dobu se na ní obrátily téměř tři tisícovky rodičů. Nejčastěji se jedná o ženy se dvěma a více dětmi, kterým partner dluží na výživném rok a více a odmítá s partnerkou komunikovat. Pracovníci v rámci sociálně-ekonomické sondy při osobních pohovorech zároveň zjišťovali, proč se matky nepustily do vymáhání výživného dříve. Podle předsedy Asociace neúplných rodin jsou výsledky průzkumu alarmující a zájem rodičů jasně ilustruje, jak moc potřebují s problémem pomoci. Služba VašeVýživné.cz ve své činnosti pokračuje a přijímá další požadavky.

Projekt VašeVýživné.cz, který Asociace spustila v únoru, oslovilo již 2985 rodičů s celkovým dluhem na výživném přesahujícím 185 milionů korun. Průměrně se tedy jedná o dluh 62 000 korun na osobu, který je v prodlení kolem 13 měsíců. Na Asociaci se nejčastěji obracejí obyvatelé Prahy (18,1 %) a Středočeského kraje (14,6 %) následovaní Moravskoslezským (14 %) a Ústeckým krajem (12,8 %). Naprostou většinu tvoří ženy, muži jsou zastoupeni v 6 % případů. Častěji službu využili rodiče, kteří mají dvě a více dětí.

Pracovníci Asociace neúplných rodin zároveň zjišťovali u každého ze zájemců, proč se pouští do vymáhání dlužné částky teprve nyní. V 74 % případů rodiče uvedli, že se do vymáhání dosud nepustili z finančních důvodů, 79 % uvedlo, že limitem byl především strach z délky řízení a stres s ním spojený. 69 % pak zmínilo, že doposud nevěděli, jakým způsobem se přihlásit o své právo. Takřka pětina (19 % rodičů) uvedla, že ač je výše dlužné částky významně limitovala v hospodaření domácnosti, neuvědomili si, že mají možnost dluh partnera řešit.  V 15 % případů se na Asociaci obrátili partneři notorických neplatičů, u zhruba 7 % případů Asociace navrhla smírné řešení před vymáháním.

„Výsledky naší sondy považujeme za alarmující,“ uvádí předseda Asociace neúplných rodin Petr Sýkora„Ukazuje se, že matky s vymáháním výživného průměrně vyčkávají déle než rok. Limitem nejsou jen předpokládané finanční zálohy na práci právníka či exekutora, ale také nízká informovanost o svých vlastních právech – a to i v krajích a sociálních poměrech, kde bychom očekávali informovanost výrazně vyšší. Za znepokojivou považuji i informaci, že takřka pětina maminek považovala skutečnost, že jejímu dítěti otec dluží finance, za neřešitelnou. Tím se opět prokazuje fakt, že dlužníci na výživném v naší zemi dlouhodobě vystupují z pozice silnějšího a že dluh na výživném se považuje v podstatě za normu.“

Podle Sýkory je jediným možným řešením větší informovanost maminek a zavedení účinné a systematické pomoci s vymáháním výživného. V roce 2015 bylo zanedbání povinné výživy (neplacení výživného) druhým nejčastějším trestným činem v ČR. Podle statistik Policie České republiky bylo v roce 2015 zjištěno 12 089 případů. Zákon dlouhodobě nerespektuje skoro 40 % partnerů s povinností výživného, do vymáhání se zároveň vůbec nepustí 40 – 50 % matek a otců. Statistická data tedy nemusí zahrnovat skoro polovinu všech případů. Celkový evidovaný dluh na výživném se pohybuje kolem 13 miliard korun.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Doporučené články

7. června 2023|

Zvýšení rodičovského příspěvku je ve hře

Vláda zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku a rodičovská by se tak mohla zvýšit o 50 000 Kč.

31. května 2023|Informace

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

22. května 2023|

Jak získat dlužné výživné ze zahraničí?

Požádejte o pomoc UMPD pokud je dlužník v zahraničí.

Všechny články