"Nevzali jsme se, nic ti nedám."

  • To, zda jste měli či neměli svatbu nehraje co do výše výživného naprosto žádnou roli.
  • Pokud s partnerem přestanete žít ve společné domácnosti, můžete se u soudu domáhat výživného v podstatě okamžitě.
  • Nezávazně nám napište a náš právník se s Vámi obratem spojí.

Zhruba polovina dětí se u nás narodí jako nemanželská. To je fenomén, který má vzrůstající tendenci. Mnoho otců a matek tak mají pocit, že pokud se s partnerem rozejdou, nemají na výživné ze zákona nárok.

To je však politováníhodný omyl a povinnost hradit alimenty má každý rodič bez ohledu na to, zda došlo ke sňatku či nikoliv.

Začněte ještě dnes

Nejprve je potřeba se obrátit na soud.

Pokud se svým partnerem přestanete žít ve společné domácnosti (společná rodinná kasa), je jeho povinností se rovným dílem finančně podílet na zaopatření vašeho dítěte.

Naprostá většina otců a matek to však sama od sebe dobrovolně nedělá, tudíž je potřeba se obrátit na soud, který výši alimentů na vaše dítě, popř. i vás stanoví.

Neváhejte se na nás proto obrátit a vzít věci do svých rukou ještě dnes.