Návrh na zvýšení výživného (alimentů)

Nejste spokojeni s výživným (alimenty), které soud vyměřil? Došlo ke změně poměrů a vzrostly náklady spojené s péčí o dítě? Zažádejte o zvýšení alimentů.

Chci získat dlužné výživné

Výše výživného (alimentů) je nejčastěji určována soudem (výjimkou jsou pouze případy, kdy dochází k mimosoudní dohodě mezi nesezdanými rodiči).

Aby bylo rozhodování co nejjednodušší a nejspravedlivější, vydalo Ministerstvo spravednosti doporučující tabulku. Ta určuje, jaké procento z příjmu povinného rodiče by mělo náležet nezaopatřenému dítěti.

S tabulkou pracuje mimo jiné i naše kalkulačka alimentů, s jejíž pomocí snadno a rychle zjistíte orientační výši výživného.

Soudce však při svém rozhodování nepracuje pouze s příjmy rodičů a věkem dítěte, ale třeba i se speciálními potřebami a dalšími vyživovacími povinnostmi rodiče. Kromě toho se doporučující tabulkou vůbec nemusí řídit.

Výsledné rozhodnutí je tedy vždy v jeho režii. Výjimkou poté nejsou ani ohromné rozdíly ve výživném.

Návrh na zvýšení výživného

Kdy a kam podat návrh na zvýšení výživného (alimentů)?

Návrh na zvýšení výživného se nejčastěji podává ve chvíli, kdy došlo ke změně poměrů, a to nejen u nezletilého dítěte, ale také u jeho rodičů.

Takovou změnou se může rozumět například nástup na střední školu, onemocnění dítěte vyžadující nákladnější léčbu, zvýšení příjmů povinného rodiče nebo dlouhodobá pracovní neschopnost oprávněného rodiče.

Návrh je nutné podat k soudu, který vede dosavadní spis. Podání návrhu i následné řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Při podání návrhu také není nutné hledat zastupujícího advokáta. Vždy je však nutné, aby byl návrh správně sepsán a doručen příslušnému soudu.

 

Náležitosti návrhu na zvýšení výživného (alimentů)

Každý návrh musí obsahovat název a adresu soudu, k němuž je doručován, spisovou značku případu a údaje o obou rodičích i nezletilých dětech, kterých se návrh týká (jméno, datum narození, bydliště).

Dále je nutné uvést informace o rozsudku, na jehož základě vznikla povinnost hradit výživné. Kopii rozsudku poté nezapomeňte přiložit k návrhu.

V další části je nutné zdůvodnit, proč je podávána žádost na zvýšení výživného. Měli byste zde podrobně popsat, jakým způsobem se změnily poměry u nezletilého dítěte či jeho rodičů.

V závěrečné části je poté uváděn návrh nově vydaného soudního rozsudku obsahující novou výši výživného a případně i další povinnosti.

Spolu s kopií rozsudku o výživném můžete k návrhu přiložit i další dokumenty, například lékařské posudky, doklady o platbách za školní i mimoškolní aktivity atd. Tyto přílohy nezapomeňte zmínit v návrhu

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chci získat dlužné výživné

Spočítejte si, na jak vysoké alimenty máte nárok

1Zadejte čistý měsíční příjem dlužníka.
Nevadí, pokud ho neznáte přesně.

2Kolik dětí s tímto partnerem máte?

1 2 3 4 5

3Kolik let je vašim dětem?


Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Doporučené články

Rozvod a určení péče o děti

Jak probíhá určení péče o děti při rozvodu? Kdy a na koho je potřeba se obrátit?

Vymáhání alimentů exekucí

Rádi byste získali zpět dlužné alimenty, ale máte obavy z toho, co vás vlastně čeká, pokud se celou věc rozhodnete řešit?

Co dělat, když neplatí alimenty?

S neplacením výživného se setkává stále více dětí – a samozřejmě i jejich rodičů. Množí se nám tedy dotazy, co vše je možné v takových situacích dělat.

Potřebujete pomoci se získáním výživného?

Napište nám na sebe kontakt. Brzy vám zavoláme a domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Ozveme se vám během pár hodin.