Na jaké příspěvky na děti máte v roce 2024 nárok?

18. ledna 2023|

Rodiče mohou využít finanční podpory od státu, pravidla i výše příspěvků se ale často mění. Víte, na co máte nárok?

Na jaké příspěvky na děti máte v roce 2024 nárok?

Mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění, kterou vyplácí stát. Žadatelé musí splnit dvě podmínky, aby měli na mateřskou nárok. Dotyčný člověk musí mít nemocenské pojištění. Druhou podmínkou pak je, že pojištění musí žadatel odvádět minimálně 270 dnů ve dvou letech před nástupem na mateřskou. Dávka je poskytována 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů. Výše příspěvku činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Nárok na mateřskou mají i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), pokud si nemocenské pojištění platí. 

Otcovská

Na otcovskou dovolenou má po dobu 14 dnů nárok otec nebo člověk, který převzal dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Od 1. prosince 2022 mají na otcovskou nově nárok také tatínci, jejichž dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo jen krátce po porodu. Na otcovskou je možné nastoupit do šesti týdnů od narození dítěte.

Přídavky na děti

Dávka je určená pro rodiny s dětmi, které mají příjmy nižší, než je 3,4násobek jejího životního minima. Příspěvek je možné čerpat do 26 let dítěte, pokud studuje nebo z vážných důvodů nemůže pracovat. Od 1. 1. 2023 se navíc přídavky na děti zvedly o 200 korun. Další informace naleznete zde. Základní částka pro děti do 6 let tak nyní činí 830 korun, do 15 let je to 970 korun a pro děti od 15 do 26 let 1 080 korun.

Rodičovský příspěvek

Jedná se o dávku pro rodiče, kteří celý kalendářní měsíc 24 hodin denně pečují o nejmladší dítě v rodině. Nejpozději do čtyř let ratolesti mohou vyčerpat 300 tisíc korun. Rodiny s vícerčaty mají nárok na 450 tisíc korun. Podmínkou je, že žadatel musí pobývat a mít trvalé bydliště v České republice.

Příspěvek 5 000 na dítě

Jednorázový příspěvek 5 000 korun mohou rodiče získat, pokud celkový příjem domácnosti v roce 2021 nepřesáhl jeden milion korun. O dávku je možné zažádat až do 1. července 2023 a nárok mají děti narozené od 2.srpna 2004 do 31. prosince 2022.

 

Zdroj: tn.nova.cz 

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

29. května 2024|

Doba oddlužení se zkrátí na tři roky

Doba oddlužení se zřejmě zkrátí z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.

23. května 2024|

Odvolání – když nesouhlasíte s rozhodnutím soudu

Jak probíhá odvolání proti rozsudku o výživném, komu se doručuje a jaká je lhůta pro jeho podání?

Všechny články