Kolik je v ČR nenapravitelných neplatičů alimentů? Podle programu VašeVýživné.cz až 6%.

28. srpna 2017|Tiskové zprávy

Kolik je v ČR nenapravitelných neplatičů alimentů? Podle programu VašeVýživné.cz až 6%.

Největší asistenční program VašeVýživné.cz, sdružující rodiče, jimž partner neplatí soudem určené alimenty, se zaměřil na problematiku takzvaných chronických neplatičů. Tedy těch, kteří výživné neplatí dlouhodobě a tresty na ně neplatí. Nová metodika, vycházející ze znalosti počtu neúplných rodin v jednotlivých krajích ČR (tedy rodin, kde má jeden z partnerů povinnost hradit výživné) a dat policejního prezidia odhalila, že jejich počet je nejnižší za posledních pět let. Přesto je jejich počet převedený do konkrétních čísel alarmující.

Zatímco s platební morálkou má podle staršího výzkumu Asociace neúplných rodin občas problém 38,5 % povinných (číslo zahrnuje všechny rodiče, kteří se za posledních 24 měsíců opozdili s platbou výživného, neuhradili ji v plné výši anebo vynechali platbu úplně a to tak, že se kvůli tomu neúplná rodina dostala do finančních problémů), chronických neplatičů, na které většinou neplatí žádné výstrahy ani tresty, je řádově méně. Nový výpočet založený na policejních statistikách z konce roku 2016 eviduje asi 3,1 % chronických neplatičů. Program VašeVýživné.cz však prokázal, že obdobně velký je i počet rodičů, kteří problém neřeší přes Policii České republiky a do statistik se tak nedostanou.

„Nový výpočet zároveň jasně ukazuje, že není možné neplatiče házet do jednoho pytle. Těch opravu problémových je menšina, což je pozitivní,“ uvádí Denisa Vopinková, koordinátorka programu VašeVýživné.cz, který zdarma pomáhá českým rodičům při problémech spojených s neplacením alimentů. „Na druhou stranu je u nás stále podle našich odhadů vycházejících ze zkušeností rodičů, kteří se na nás obracejí, stále asi přibližně 6 % chronických dlužníků. Přesto, že trend neplacení výživného setrvale mírně klesá, námi odhadovaných 6 % představuje asi 18 000 osob, což je stále příliš vysoké číslo.“ Za dobu existence programu VašeVýživné.cz se do něj zapojilo už přes 17 000 rodičů a každý měsíc jich přibude asi 500. I nadále je program připraven podat pomocnou ruku každému, kdo o ni požádá.

Pokles dlužníků je možné interpretovat ve dvou směrech. V první řadě se snížil počet dlužníků, kteří nemohli hradit soudem určené výživné především kvůli ztrátě zaměstnání, ale zároveň nezažádali o jeho valorizaci. „Současný pracovní trh, kdy má Česká republika nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, velmi pomáhá takzvaným ‚nedobrovolným neplatičům‘, tedy především těm, kteří v minulosti neměli možnost dostát svým závazkům právě kvůli negativnímu vývoji na pracovním trhu. Dnes si pracovní uplatnění najdou lépe a své závazky plnit dokáží,“ uvádí Denisa Vopinková.

Druhým faktorem, který pokles ovlivňuje, je vyšší informovanost rodičů i veřejnosti o možnostech řešení této životní situace. Pomáhají i samotné úřady, které se zapojily do společné informační kampaně a dokáží představit bezplatný asistenční program jako jednu z alternativ. „Je to velký rozdíl oproti minulým rokům, kdy úřady často nedokázaly rodičům představit všechny alternativy,“ zakončuje Denisa Vopinková.

Kam se obrátit pro bezplatnou pomoc, když partner výživné neplatí?

Stačí navštívit stránky www.vasevyzivne.cz, kde rodič vyplní jméno, příjmení a kontakt, následně bude kontaktován pracovníkem Asociace neúplných rodin. Případně je možné zkontaktovat asociaci telefonicky na čísle 725 293 667 a celý proces provést s asistencí. Veškeré služby Asociace jsou bezplatné a pokud případ skončí vymáháním výživného, veškeré náklady vždy platí dlužník. Každý krok je možné konzultovat také s psychologem a dalšími odbornými pracovníky.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Doporučené články

20. září 2023|

Určování otcovství v ČR

Jak postupovat při určení otcovství v České Republice?

13. září 2023|

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

6. září 2023|

Výsledky letního průzkumu na téma náhradní výživné

„Nebýt náhradního výživného, poslední dny v měsíci jíme suché rohlíky,“ říká samoživitelka Marcela

Všechny články