Jak zažádat o alimenty

Jak a kde žádat o výživné, ne které má nezaopatřené dítě nárok?

Rozvod a určení péče o děti

Pokud konec soužití s partnerem končí rozvodem, pak současně s návrhem na rozvod je řešeno i svěření dětí do péče a určení výživného. V případě, že jste nebyli s partnerem manželi, musíte k soudu podat návrh na určení péče o dítě a výživného. V ideálním případě se dohodnout mezi sebou, sepsat dohodu a současně s návrhem podat k příslušnému soudu, soud vaši dohodu schválí pokud je v zájmu dítěte.

Určení výše výživného je na soudci a jeho rozhodování ovlivňuje několik faktorů: schopnosti, možnosti a majetkové poměry rodiče a také potřeby dítěte. Více se můžete dočíst zde.

Autor: Ing. Dagmar Vogtová