Domácí násilí

2. srpna 2019|Informace

Domácí násilí je tématem, které si jistě zaslouží pozornost každého z nás. Jak vzniklý problém rozpoznat a jaký poté zvolit postup?

Domácí násilí

Domácí násilí je tématem, které si jistě zaslouží pozornost každého z nás. Může se totiž odehrávat mnohem blíže, než si myslíme – v rodině, u některého z našich přátel… Proto je vždy vhodné vědět, jak domácí násilí rozpoznat a jaký poté zvolit postup.

Co je domácí násilí?

Za domácí násilí je považováno soustavné a dlouhodobé fyzické či psychické ubližování, které způsobuje fyzickou či psychickou újmu.

Domácí násilí páchá vždy jen jeden člen domácnosti. Charakteristická je zde především dlouhodobost a také stupňování. Fyzické týrání zahrnuje jakékoliv fyzické útoky, to psychické poté například ponižování, urážení, nadávky nebo jakékoliv omezování (například když partner žárlí a omezuje volný pohyb).

Psychické týrání bývá často horší než to fyzické – zejména proto, že jej prakticky nelze prokázat.

Jak rozpoznat domácí násilí?

Fyzické útoky nejsou normální. Jakmile k nim dojde, lze je považovat za projevy domácího násilí. O něco náročnější je posouzení situace v případě psychického násilí.

Hranice mezi poměrně běžným chováním a psychickým týráním může být velmi tenká – zejména pokud jde například o zmíněné žárlení. Pokud se jedná o soustavný a stresující či agresivní stav, jde již o týrání.

První kroky – akutní pomoc

Zejména u fyzického násilí není vhodné čekat. Je nutné okamžitě vyhledat lékaře, nechat se ošetřit a vystavit zprávu, v níž bude uvedena i informace o útoku a útočníkovi. Druhým krokem je poté oznámení na Policii ČR, při kterém je vyžadována lékařská zpráva.

Policie by si však měla vyhotovit kopii, originál by měl zůstat vám. V případě psychického násilí si pro policii připravte například hlasový záznam slovního napadání. Pokud máte podezření na domácí násilí u svých blízkých či známých, určitě na nic nečekejte a sdělte své podezření Policii ČR.

Podá-li oznámení nezúčastněný člověk, vzniká policii povinnost začít celou situaci řešit, a to i v případě, že by se jednalo o ojedinělý čin, který nemá opakování. Domácí násilí lze ohlásit i anonymně.

Jak mohou pomoci blízcí?

Sociální záchranná síť – to jsou i příbuzní oběti. Pokud o situaci vědí a jsou ochotni pomoci, je to další krok „záchrany“. Pomoc může spočívat v dočasném azylu při kritické situaci a také v psychické podpoře.

Je zkrátka nutné, aby oběť domácího násilí věděla, že v tom není sama. V případě, že se týraná osoba zdráhá svou situaci řešit, měli by jí blízcí dodat odvahu a vyjádřit svou podporu, například v podobě doprovodu do některého z center pomoci.

Na koho se obrátit?

  • Lékař. V případě fyzického násilí je nutné vyhledat lékaře, který provede ošetření a vystaví lékařskou zprávu.
  • Policie ČR. Každý případ domácího násilí je nutné hlásit na policii. Nezapomeňte si vždy připravit důkazy (například lékařskou zprávu, hlasový záznam…).
  • OSPOD. Pokud se celá situace týká i dětí, je nutné kontaktovat OSPOD.
  • Centra pomoci týraným ženám. Pomoci může například Bílý kruh bezpečí, Rosa, Centrum krizové intervence…
  • Psychoterapeut. Odborník v oboru pomůže zvládnout situaci a co nejlépe se s ní vyrovnat.

 

Spoluautor: Mgr. Johana Kroupová

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články