Domácí násilí

2. srpna 2019|Informace

Domácí násilí je tématem, které si jistě zaslouží pozornost každého z nás. Jak vzniklý problém rozpoznat a jaký poté zvolit postup?

Domácí násilí

Domácí násilí je tématem, které si jistě zaslouží pozornost každého z nás. Může se totiž odehrávat mnohem blíže, než si myslíme – v rodině, u některého z našich přátel… Proto je vždy vhodné vědět, jak domácí násilí rozpoznat a jaký poté zvolit postup.

Co je domácí násilí?

Za domácí násilí je považováno soustavné a dlouhodobé fyzické či psychické ubližování, které způsobuje fyzickou či psychickou újmu.

Domácí násilí páchá vždy jen jeden člen domácnosti. Charakteristická je zde především dlouhodobost a také stupňování. Fyzické týrání zahrnuje jakékoliv fyzické útoky, to psychické poté například ponižování, urážení, nadávky nebo jakékoliv omezování (například když partner žárlí a omezuje volný pohyb).

Psychické týrání bývá často horší než to fyzické – zejména proto, že jej prakticky nelze prokázat.

Jak rozpoznat domácí násilí?

Fyzické útoky nejsou normální. Jakmile k nim dojde, lze je považovat za projevy domácího násilí. O něco náročnější je posouzení situace v případě psychického násilí.

Hranice mezi poměrně běžným chováním a psychickým týráním může být velmi tenká – zejména pokud jde například o zmíněné žárlení. Pokud se jedná o soustavný a stresující či agresivní stav, jde již o týrání.

První kroky – akutní pomoc

Zejména u fyzického násilí není vhodné čekat. Je nutné okamžitě vyhledat lékaře, nechat se ošetřit a vystavit zprávu, v níž bude uvedena i informace o útoku a útočníkovi. Druhým krokem je poté oznámení na Policii ČR, při kterém je vyžadována lékařská zpráva.

Policie by si však měla vyhotovit kopii, originál by měl zůstat vám. V případě psychického násilí si pro policii připravte například hlasový záznam slovního napadání. Pokud máte podezření na domácí násilí u svých blízkých či známých, určitě na nic nečekejte a sdělte své podezření Policii ČR.

Podá-li oznámení nezúčastněný člověk, vzniká policii povinnost začít celou situaci řešit, a to i v případě, že by se jednalo o ojedinělý čin, který nemá opakování. Domácí násilí lze ohlásit i anonymně.

Jak mohou pomoci blízcí?

Sociální záchranná síť – to jsou i příbuzní oběti. Pokud o situaci vědí a jsou ochotni pomoci, je to další krok „záchrany“. Pomoc může spočívat v dočasném azylu při kritické situaci a také v psychické podpoře.

Je zkrátka nutné, aby oběť domácího násilí věděla, že v tom není sama. V případě, že se týraná osoba zdráhá svou situaci řešit, měli by jí blízcí dodat odvahu a vyjádřit svou podporu, například v podobě doprovodu do některého z center pomoci.

Na koho se obrátit?

  • Lékař. V případě fyzického násilí je nutné vyhledat lékaře, který provede ošetření a vystaví lékařskou zprávu.
  • Policie ČR. Každý případ domácího násilí je nutné hlásit na policii. Nezapomeňte si vždy připravit důkazy (například lékařskou zprávu, hlasový záznam…).
  • OSPOD. Pokud se celá situace týká i dětí, je nutné kontaktovat OSPOD.
  • Centra pomoci týraným ženám. Pomoci může například Bílý kruh bezpečí, Rosa, Centrum krizové intervence…
  • Psychoterapeut. Odborník v oboru pomůže zvládnout situaci a co nejlépe se s ní vyrovnat.

 

Spoluautor: Mgr. Johana Kroupová

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

19. srpna 2019|Informace

Deprese – jak ji rozpoznat a jaké kroky podniknout?

Nezájem o dříve oblíbené aktivity nebo poruchy spánku – i to mohou být varovné signály, které byste neměli podceňovat. Jak rozpoznat depresi a jak s ní bojovat?

13. srpna 2019|Čas s dětmi

Jak vybrat základní školu?

Základní škola má ohromný vliv na celý budoucí život našich dětí. Proto je potřeba věnovat jejímu výběru dostatek pozornosti. Jak vybrat tu nejlepší?

26. července 2019|Informace

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

Všechny články