Cochemská praxe

31. října 2018|Čas s dětmi

Cochemská praxe označuje proces interdisciplinární spolupráce, který vede k uzavření dohody mezi rozcházejícími se rodiči. Důraz je zde kladen na potřeby a zájmy dětí.

Cochemská praxe

O cochemské praxi a jejím postupném zavádění v ČR jsme se dozvěděli poměrně nedávno. Okamžitě nás však tento prozatím možná ne úplně známý přístup nadchl. A proto jsme se o něj s vámi chtěli podělit. Pokud tedy zatím vůbec nemáte tušení, o co jde, po přečtení článku už byste ve všem měli mít jasno.

Co je to cochemská praxe?

Cochemská praxe označuje jeden ze způsobů, jak řešit určení opatrovnické péče o děti po rozchodu rodičů. Jedná se o jasně stanovený postup, který určuje povinnosti všech účastníků sporu. Celá praxe vychází z principu, že rodiče by při rozchodu měli myslet především na potřeby svých dětí, které je nechtějí ztratit.

Důraz je kladen na spolupráci mezi jednotlivými účastníky, jejichž úkolem je dodržet určený postup a do stanoveného data naplnit cíle zvolené na začátku celého procesu. Velmi důležitý je zde přístup rodičů i dalších účastníků, kteří jsou vedeni k poklidnému řešení sporů a vzájemné komunikaci. Součástí celého procesu jsou i pracovníci OSPOD, soudce a v případě zájmu i advokáti či širší rodina.

Principy cochemské praxe

Komunikace hraje významnou roli

Jak už bylo zmíněno, komunikace je v cochemské praxi velmi důležitá, a to nejen mezi rodiči navzájem, ale také mezi rodiči a dalšími účastníky sporu. Rodičům je vždy sděleno, co je přesně čeká, jakým způsobem bude celý proces probíhat, na koho se mohou obrátit a kdy by mělo být dosaženo všech stanovených cílů.

Vždy je sestaven také plán následné péče o děti, který zahrnuje nejen jejich bydliště, ale také práva druhého rodiče. Na plánu se rodiče domlouvají mezi sebou, k dispozici jsou však terapie vedené odborníky. Rodiče mají vždy možnost volby – buď dojde k dohodě, nebo bude o určení do péče rozhodovat soud. Cílem je, aby zvolili dohodu a rozhodli o budoucnosti svého dítěte sami.

Děti na prvním místě

V cochemské praxi je největší důraz kladen na děti a jejich potřeby. Rodiče vždy musí jednat tak, aby nebyl ohrožen vývoj dítěte. Vždy je nutné zvážit možné dopady na dítě a eliminovat ty nežádoucí. Participace dítěte je zde naprostou samozřejmostí – nic by se nemělo odehrávat za jeho zády.

Cochemská praxe

Každý z rodičů je důležitý

V rámci rodičovského plánu má každý rodič stanovenou svou roli. Na výchově dítěte by se měli podílet oba rodiče, protože dítě je oba potřebuje. Žádný z rodičů by tak neměl zůstat v pozadí, a to ani v případě určení výhradní péče jednoho z rodičů.

Cochemská praxe v ČR

Cochemská praxe má svůj původ v sousedním Německu, konkrétně ve městě Cochem, kde je používána již od 90. let. Postupně došlo k rozšíření i do dalších německých měst. V současné době se s cochemskou praxí můžeme setkat už i v ČR, kde v rámci některých soudů došlo ke zřízení interdisciplinárních týmů tvořených zástupci různých profesí.

Zaujala vás cochemská praxe stejně jako nás? Podělte se s námi o své názory ve skupině Rodina, výživné a vše s tím spojené.

Pokud byste se o cochemské praxi chtěli dozvědět více, navštivte webové stránky Cochem.cz.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

19. srpna 2019|Informace

Deprese – jak ji rozpoznat a jaké kroky podniknout?

Nezájem o dříve oblíbené aktivity nebo poruchy spánku – i to mohou být varovné signály, které byste neměli podceňovat. Jak rozpoznat depresi a jak s ní bojovat?

13. srpna 2019|Čas s dětmi

Jak vybrat základní školu?

Základní škola má ohromný vliv na celý budoucí život našich dětí. Proto je potřeba věnovat jejímu výběru dostatek pozornosti. Jak vybrat tu nejlepší?

2. srpna 2019|Informace

Domácí násilí

Domácí násilí je tématem, které si jistě zaslouží pozornost každého z nás. Jak vzniklý problém rozpoznat a jaký poté zvolit postup?

Všechny články