Cochemská praxe

31. října 2018|Čas s dětmi

Cochemská praxe označuje proces interdisciplinární spolupráce, který vede k uzavření dohody mezi rozcházejícími se rodiči. Důraz je zde kladen na potřeby a zájmy dětí.

Cochemská praxe

O cochemské praxi a jejím postupném zavádění v ČR jsme se dozvěděli poměrně nedávno. Okamžitě nás však tento prozatím možná ne úplně známý přístup nadchl. A proto jsme se o něj s vámi chtěli podělit. Pokud tedy zatím vůbec nemáte tušení, o co jde, po přečtení článku už byste ve všem měli mít jasno.

Co je to cochemská praxe?

Cochemská praxe označuje jeden ze způsobů, jak řešit určení opatrovnické péče o děti po rozchodu rodičů. Jedná se o jasně stanovený postup, který určuje povinnosti všech účastníků sporu. Celá praxe vychází z principu, že rodiče by při rozchodu měli myslet především na potřeby svých dětí, které je nechtějí ztratit.

Důraz je kladen na spolupráci mezi jednotlivými účastníky, jejichž úkolem je dodržet určený postup a do stanoveného data naplnit cíle zvolené na začátku celého procesu. Velmi důležitý je zde přístup rodičů i dalších účastníků, kteří jsou vedeni k poklidnému řešení sporů a vzájemné komunikaci. Součástí celého procesu jsou i pracovníci OSPOD, soudce a v případě zájmu i advokáti či širší rodina.

Principy cochemské praxe

Komunikace hraje významnou roli

Jak už bylo zmíněno, komunikace je v cochemské praxi velmi důležitá, a to nejen mezi rodiči navzájem, ale také mezi rodiči a dalšími účastníky sporu. Rodičům je vždy sděleno, co je přesně čeká, jakým způsobem bude celý proces probíhat, na koho se mohou obrátit a kdy by mělo být dosaženo všech stanovených cílů.

Vždy je sestaven také plán následné péče o děti, který zahrnuje nejen jejich bydliště, ale také práva druhého rodiče. Na plánu se rodiče domlouvají mezi sebou, k dispozici jsou však terapie vedené odborníky. Rodiče mají vždy možnost volby – buď dojde k dohodě, nebo bude o určení do péče rozhodovat soud. Cílem je, aby zvolili dohodu a rozhodli o budoucnosti svého dítěte sami.

Děti na prvním místě

V cochemské praxi je největší důraz kladen na děti a jejich potřeby. Rodiče vždy musí jednat tak, aby nebyl ohrožen vývoj dítěte. Vždy je nutné zvážit možné dopady na dítě a eliminovat ty nežádoucí. Participace dítěte je zde naprostou samozřejmostí – nic by se nemělo odehrávat za jeho zády.

Cochemská praxe

Každý z rodičů je důležitý

V rámci rodičovského plánu má každý rodič stanovenou svou roli. Na výchově dítěte by se měli podílet oba rodiče, protože dítě je oba potřebuje. Žádný z rodičů by tak neměl zůstat v pozadí, a to ani v případě určení výhradní péče jednoho z rodičů.

Cochemská praxe v ČR

Cochemská praxe má svůj původ v sousedním Německu, konkrétně ve městě Cochem, kde je používána již od 90. let. Postupně došlo k rozšíření i do dalších německých měst. V současné době se s cochemskou praxí můžeme setkat už i v ČR, kde v rámci některých soudů došlo ke zřízení interdisciplinárních týmů tvořených zástupci různých profesí.

Zaujala vás cochemská praxe stejně jako nás? Podělte se s námi o své názory ve skupině Rodina, výživné a vše s tím spojené.

Pokud byste se o cochemské praxi chtěli dozvědět více, navštivte webové stránky Cochem.cz.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

27. září 2023|

Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí?

Soudní výkon rozhodnutí, nebo exekuční vymáhání výživného? Jaké jsou výhody či nevýhody a je opravdu nutné volit pouze jednu z možností?

20. září 2023|

Určování otcovství v ČR

Jak postupovat při určení otcovství v České Republice?

13. září 2023|

Návrh na zrušení výživného

Vyživovací povinnost sice zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

Všechny články