Alternativní mateřské školy

19. září 2018|Informace

Alternativní vzdělávací zařízení vzbuzují stále větší pozornost a přibývají téměř jako houby po dešti. Jak to s nimi doopravdy je?

Alternativní mateřské školy

Alternativní vzdělávací zařízení vzbuzují stále větší pozornost a přibývají téměř jako houby po dešti. Jak to s nimi doopravdy je? Právě na to jsme se v našem miniseriálu zaměřili. Tentokrát se budeme věnovat předškolním zařízením, na školy si posvítíme příště.

Naším cílem je přinést co nejvíce informací o mateřských školách, které fungují trochu jinak, než je běžně zvykem. Snažili jsme se u každé možnosti vypátrat bezplatná (nebo alespoň cenově přijatelná) zařízení – to aby byly dostupné všem rodinám bez rozdílu.

Určitě nehodláme soudit, zda jsou lepší klasické školky, jejichž fungování zřejmě není nutné vysvětlovat, či právě školky alternativní. Tato úloha nám ani nepřísluší. Rádi bychom vám jen přinesli dostatek informací, abyste znali i další možnosti a mohli si udělat svůj názor. A kdo ví, třeba vám náš článek pomůže při rozhodování, až budete sami volit školku pro své potomky. Tady jsou ty nejznámější alternativní mateřské školy v ČR.

Waldorfská MŠ

Waldorfské mateřské školy při své „výuce“ vycházejí ze zásad, které na přelomu 19. a 20. století formuloval rakouský filozof Rudolf Steiner. U dětí předškolního věku je zde kladen důraz na morální a citový vývoj a také na rozvoj individuality. Ve školkách vzniká přátelské společenství, které je charakteristické příjemnou atmosférou a vzájemnou úctou. Velmi důležitá je však také spolupráce s rodiči. Dětem je umožněno iniciovat a řídit své činnosti. Dochází zde k rozvoji uměleckých i praktických činností a není kladen důraz na učební výsledky.

V České republice se Waldorfské mateřské školy těší velké oblibě a jejich počet se postupně zvyšuje. K dispozici jsou nejen soukromé (a tedy i placené) školky, ale také státní zařízení, v nichž se za umístění dětí neplatí žádné poplatky (samozřejmě s výjimkou stravného). V současné době lze nalézt i speciální Waldorfské třídy, které jsou součástí klasických státních školek. Stačí tedy jen zapátrat, jaké možnosti nabízí vaše okolí.

Montessori

Základy pro vzdělávací principy využívané v Montessori školkách položila italská pedagožka Maria Montessori. Hlavní zásadou vzdělávacího systému Montessori je podpora dětí při rozvoji jejich dovedností. Dětem je ze strany učitelů poskytnuta veškerá potřebná pomoc, vždy je však kladen důraz na jejich vlastní záměry a potřeby. Děti tak mohou částečně řídit svůj čas, aktivity i hry – vždy však jen do té míry, aby nenarušovaly činnosti ostatních. Děti jsou vedeny k samostatnému a zodpovědnému jednání.

Napříč celou Českou republikou se nachází spousta školek řídících se zásadami vzdělávacího systému Montessori. Zde značně převládají školky soukromé, v nichž se za umístění dítěte platí (a nutno podotknout, že mnohdy poměrně vysoké částky). I tady však při důkladnějším pátrání můžeme najít státní zařízení, která jsou poskytována zdarma.

Lesní školky

V dnešní době, kdy se řada z nás začíná zabývat ochranou přírody, nemohou chybět školky, u kterých právě příroda nahradila budovy a jednotlivé třídy. Lesní mateřské školy (LMŠ) nabízejí dětem celoroční pobyt venku se zázemím ve vyhřívaném přístřeší, které je nejčastěji umístěno v lese. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností, stálý kontakt s přírodou a učení se hrou.

Na chod LMŠ přispívá stát, díky čemuž jsou tato zařízení cenově dostupnější. I tak je však často placeno školkovné. Žádnou zcela bezplatnou variantu se nám momentálně nalézt nepodařilo (i když věříme, že by se situace v dohledné době mohla změnit). Nutno však podotknout, že zaplacené školkovné si lze plně odečíst ze základu daně.

Mezi další alternativní mateřské školy, které lze v ČR najít, patří Daltonské MŠ, jejichž hlavní zásadami jsou volnost, samostatnost a spolupráce, dále Mateřské školy podporující zdraví a také MŠ se vzdělávacím programem „Začít spolu“, které se vyznačují individuálním přístupem ke každému dítěti. Tyto školky však zatím nemají takové zastoupení a jsou k dispozici spíše ve větších městech (i když samozřejmě existují i výjimky). Podrobné informace o nich si můžete dohledat na internetu.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

 

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články