Zálohové výživné 2024

Zálohové výživné je tu, jak dál postupovat? Kam se obrátit nebo kdy začít situaci řešit?

Chci získat dlužné výživné

Zálohové, zálohované nebo náhradní výživné. Všechna tato slova označují novinku v roce 2021 a tou je schválený zákon o náhradním výživném, který bude účinný od 1.7.2021. Pomoci má samoživitelům, jimž není hrazeno od druhého rodiče výživné.

Zálohové/náhradní výživné je nová sociální dávka, kterou bude vyplácet Úřad práce prostřednictvím svých krajských poboček.

Náhradní výživné se vyplatí ve výši stanovené pravomocným rozsudkem vždy po dobu 4 měsíců, maximálně do výše 3000 Kč. Pokud povinný rodič část výživného uhradil, vyplácí se pouze nezaplacený rozdíl. Sociální dávka se vyplácí měsíčně zpětně, tedy v srpnu bude vyplacena za červenec. Nejdříve vznikne nárok za měsíc, v němž byla podána žádost, tedy od července 2021.

Pojďme se podívat jaké podmínky je třeba splnit, aby vám vznikl nárok na zálohové výživné.

  • pravomocný rozsudek, kde je stanovena výše výživného a kdo má dítě svěřené do péče
  • běžící exekuce na výživné – pomůžeme Vám bezplatně zahájit, stačí se u nás registrovat ZDE.
  • neplnění vyživovací povinnosti rodičem
  • každé 4 měsíce bude třeba doložit splnění podmínek pro výplatu náhradního výživného

Další informace se dočtete na našich stránkách, kde se věnujeme náhradnímu výživnému.

Autor: Ing. Dagmar Vogtová