Výživné v číslech – Jak si v roce 2023 vedl jeden z nejrozšířenějších sociálních problémů Česka?

31. prosince 2023|Tiskové zprávy

Praha, prosinec 2023 – Konec roku patří bilancování. Program VašeVýživné.cz přináší krátké statistické shrnutí. Jak si vedl jeden z nejpalčivějších sociálních problémů Česka v roce 2023?

Průměrný dluh mírně narostl

Zatímco v roce 2022 činil průměrný dluh na výživném 37 689 Kč, v roce 2023 se částka zvedla na 49 497 Kč. Zvýšení lze přičíst inflaci a dlouhodobé ekonomické nestabilitě.

Důležitý milník pro samoživitele je již dva roky náhradní výživné. Dávka, kterou stát vyplácí těm, kteří nedostávají alimenty. Doba vyplácení měla mít ohraničena dvěma lety. Loni však Poslanecká sněmovna schválila její prodloužení. Zavedenou změnu kvituje nejeden rodič samoživitel, který již dávku pobírá a obával se, že příspěvek skončí, ale také rodiče, kteří si o dávku nyní žádají a zahájili exekuční řízení na alimenty, tedy jednu z podmínek získání této dávky.

Zájem o pomoc ze strany asistenčního programu VašeVýživné.cz

Projekt VašeVýživné.cz, který je součástí Asociace neúplných rodin, je mnoho let úspěšným nástrojem v boji proti neplacení výživného. Celkově pomáhá 78 075 rodičům a dětem a za poslední rok se zaregistrovalo dalších 5 784 rodičů. Díky programu bylo rodičům odesláno výživné v celkové hodnotě 93 256 000 Kč.

Přírůstek nových zájemců o pomoc programu byl za loňský rok 5 784 samoživitelů.

„Zájem ze strany samoživitelů o pomoc s vymáháním výživného je dána nejenom tím, že rodiče mohou čerpat náhradní výživné od státu, ale i fakt, že výživné v rozpočtu rodin chybí a rodiče chtějí aktivně situaci řešit,“ dodává koordinátorka projektu VašeVýživné.cz Dagmar Vogtová a dodává: „Prostřednictvím programu VašeVýživné.cz se nám loni podařilo odeslat rodičům svíce než 93 milionů korun. A věřím, že do budoucna bude částka odeslaná rodičům samoživitelům jen růst.“

Jak vypadá průměrné výživné a jak dlužník?

Statistiky dále ukazují, že každý 27. rodič má výživné nižší než 1 000 Kč. Loni to byl každý 23. rodič samoživitel. Průměrné měsíční výživné se pohybuje na částce 3 272 Kč.
Průměrný dlužník je muž ve věku 39 let se středním vzděláním s maturitou, který je zaměstnaný. Nejvíce ohroženým krajem je Karlovarský kraj. Z hlediska počtu dětí, na které se vztahuje výživné, je průměrný počet 1-2 děti a průměrný věk těchto dětí je mezi 9 a 16 lety.

„Je smutné, když se setkávám s rozsudky, kdy povinnému rodiči bylo vyměřeno výživné pod 1 000 Kč. Tato částka nemůže ani z poloviny pokrýt potřeby dítěte. Pozitivní zprávou je, že průměrné výživné se alespoň mírně zvyšuje. Profil průměrného dlužníka není nijak překvapivý v podstatě místopisně kopíruje kraje s nižší socio-ekonomickou úrovní. (V minulých letech to byl Ústecký nebo Moravskoslezský kraj) V roce 2024 neočekáváme nijak dramatický nárůst klientů, tak jak tomu bylo v roce 2021, kdy vešlo v platnost náhradní výživné. Nicméně věřím, že rodiče nepoleví a dluh na výživném budou řešit i v budoucnu, aby nedocházelo k bobtnání dluhu do statisícových částek,“ říká na závěr Dagmar Vogtová.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

29. května 2024|

Doba oddlužení se zkrátí na tři roky

Doba oddlužení se zřejmě zkrátí z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.

23. května 2024|

Odvolání – když nesouhlasíte s rozhodnutím soudu

Jak probíhá odvolání proti rozsudku o výživném, komu se doručuje a jaká je lhůta pro jeho podání?

Všechny články