Výživné po maturitě

13. června 2024|

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

Výživné po maturitě

Maturita je velký předěl v životě mladého člověka. Mnoho středoškoláků se musí rozhodnout, zda budou ve svých studiích dále pokračovat, nebo se vrhnou do pracovního kolotoče.

Jak je to se statusem studenta po maturitě?

Po úspěšném složení (ale i neúspěšném pokusu) maturitní zkoušky zůstává maturantovi status studenta až do konce letních prázdnin (pokud nezačne ihned pracovat na úvazek, na jehož základě vzniká účast na nemocenském pojištění). Pokud maturant pokračuje v dalším vzdělávání a navazuje ve studiu nástupem na vysokou školu, zůstává mu status studenta až do doby, než se stane studentem vysoké školy (a poté trvá i nadále). V takové situaci tedy není třeba řešit zdravotní a sociální pojištění. Pokud student v dalším studiu nepokračuje, může se přihlásit na úřad práce nebo si najít práci sám a do zaměstnání nastoupit.

Maturita a výživné

Dokud trvá status studenta, trvá také nárok na výživné – pokud tedy po maturitě student nastupuje na vysokou školu, platí stále povinnost hradit výživné dle rozsudku. Až v momentě, kdy je studium ukončeno a předpokládá se, že se dítě začne živit samo, vyživovací povinnost zaniká.

Magická věková hranice

Studentem nemůže být člověk do nekonečna. Zákonem je stanovena hranice 26 let, jejímž dosažením student ztrácí status studenta a i pokud stále studuje, musí si již hradit zdravotní (případně i sociální) pojištění. Na druhé straně mají rodiče vyživovací povinnost vůči dětem od jejich narození a trvá do té doby, dokud se dítě není schopno samostatně živit.  Doba trvání vyživovací povinnosti tak není omezena dosažením zletilosti dítěte, jak by se dalo očekávat, ale ani dovršením 26 let věku dítěte či jiného věku.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

3. července 2024|

Tipy jak zabavit děti na dovolené

Pokud se v následujících dnech chystáte na svou toužebně očekávanou letní dovolenou s dětmi, měli byste věnovat pozornost nejen balení a nákupům chybějících nezbytností, ale také programu, kterým na dovolené zabavíte své ratolesti.

28. června 2024|

Náhradní výživné a jak jej získat?

Máte nárok na náhradní výživné? Níže se o podmínkách získání dozvíte.

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

Všechny články