Výživné a insolvence

16. srpna 2023|

Bojíte se o výživné, když je dlužníkovi povoleno oddlužení? Obavy nejsou na místě.

Výživné a insolvence

Výživné, které má dlužník v oddlužení platit na své vyživované osoby, je v každém insolvenčním řízení v přednostním postavení. Jedná se o pohledávku za majetkovou podstatou a jako takové je výživné hrazeno správcem z prováděných srážek v oddlužení přednostně před ostatními pohledávkami jiných věřitelů. Podmínkou vyplácení výživného inslovenčním správcem je, aby byly srážky dostatečně vysoké pro úhradu výživného. Tedy záleží vždy na příjmu dlužníka.

Je-li dlužník v insolvenčním řízení, posílá výživné nebo jeho splátky oprávněnému insolvenční správce. K tomu může použít jen finance z oddlužení, v praxi jde nejčastěji o srážky, které jsou prováděny z příjmů dlužníka pro potřeby oddlužení. Po odečtení nezabavitelných částek z čisté mzdy bude veškerý zbývající příjem dlužníka nad tuto částku přednostně použit ke splacení dlužného výživného, a to do té doby, než bude dluh uhrazený v plné výši. Teprve poté začne být ze srážek spláceno průběžné měsíční výživné a ostatní dluhy.

Když dlužník přestane v průběhu insolvence dosahovat dostatečných příjmů, hrozí mu zrušení oddlužení. Stejně tak v případě, že nebude řádně plnit podmínky oddlužování a svou vyživovací povinnost.

Po skončení insolvenčního řízení by bylo třeba vymáhat výživné exekučně nebo pomocí trestního oznámení.

Autor: VašeVýživné.cz

Doporučené články

20. června 2024|

Okruh společně posuzovaných osob v domácnosti

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?

13. června 2024|

Výživné po maturitě

Kdy má zletilý nárok na výživné i po maturitě?

5. června 2024|

Neplacení výživného

Jak postupovat v případě, že vám bývalý partner neplatí alimenty?

Všechny články