Výše výživného

Výše výživného je neznámou až do vyřčení soudního rozhodnutí. S naší kalkulačkou si však můžete spočítat alespoň přibližnou částku náležící vašim dětem.

Chci získat dlužné výživné

Existují různé způsoby, jak určit výši výživného. Pokud se jedná o partnery, kteří nebyli sezdáni, je možná i mimosoudní dohoda. Partneři se zde jednoduše domluví na výši výživného a způsobu péče o své společné děti.

Nevýhodou takové dohody je však její nevymahatelnost. Pokud by povinný rodič přestal platit výživné, není možné na základě takové dohody vymáhat výživné.

V tomto ohledu lepším, a také častěji využívaným způsobem, je tak soudní určení výživného. Tento způsob je také jediným možným řešením v případě manželů, kteří se rozvádějí.

Pokud se rodiče předem dohodnou, může soud pouze schválit jejich dohodu (podmínkou je, aby odpovídala zájmům dítěte). V případě, že rodiče nejsou schopni dohody, je výživné určeno rozhodnutím soudu.

Výše výživného

Při určování výše výživného je zohleňováno hned několik faktorů. V první řadě je to samozřejmě výše příjmů povinného rodiče a také věk dítěte.

Kromě toho je však brán v potaz také zdravotní stav dítěte, jeho speciální potřeby nebo další vyživovací povinnosti povinného rodiče.

Rozhodnutí o výši výživného vždy náleží danému soudci. Výjimkou tak nejsou ani velké rozdíly mezi výšemi výživného napříč Českou republikou.

Právě sjednocení výživného je tak cílem Ministerstva spravedlnosti, které za tímto účelem vydalo i doporučující tabulku pro soudce. Ta určuje procentuální podíl z příjmu, který by měl náležet nezaopatřenému dítěti.

Výpočet výživného

S tabulkou pracuje i naše kalkulačka výživného, s jejíž pomocí můžete snadno určit přibližnou výši výživného.

V případě dlužného výživného vám rádi pomůžeme i s jeho získáním. Stačí jen zcela nezávazně vyplnit formulář umístěný níže. My vás poté budeme kontaktovat a společně se domluvíme na tom nejlepším možném postupu.

Autor: Mgr. Iveta Novotná

Chci získat dlužné výživné

Spočítejte si, na jak vysoké alimenty máte nárok

1Zadejte čistý měsíční příjem dlužníka.
Nevadí, pokud ho neznáte přesně.

2Kolik dětí s tímto partnerem máte?

1 2 3 4 5

3Kolik let je vašim dětem?


Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Vaše děti by měly dostávat
toto výživné

1. dítě00 Kč

2. dítě00 Kč

3. dítě00 Kč

4. dítě00 Kč

5. dítě00 Kč

Vypočítaná výše výživného odpovídá doporučujícím tabulkám
pro české soudy, které však nejsou právně závazné.

Jak se počítá výživné

Doporučené články

Spirála snižující se životní úrovně

Co je tzv. spirála snižující se životní úrovně, jak ji rozpoznat a co pomůže při jejím řešení?

Maturity a status studenta

Maturity klepou na dveře. A co po maturitě?

Společně posuzované osoby v domácnosti 

Jak je to se společně posuzovanými osobami při zjišťování nároku na finanční příspěvky od státu? Kdo se započítává, a kdo naopak příjmy dokládat nemusí?